Arteterapia - Szczecin | Collegium Da Vinci

Studia skierowane są do:

 • terapeutów
 • instruktorów procesu terapeutycznego
 • instruktorów kulturalno-oświatowych
 • instruktorów zatrudnionych w placówkach zajmujących się opieką, terapią, wychowaniem, wspieraniem jednostek w indywidualnym rozwoju
 • osób zaangażowanych w opiekę nad seniorami
 • osób współpracujących z oddziałami szpitalnymi
foto (1)

Opis

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobędziesz wiedzę, wykorzystasz ją w działaniu i od razu skonfrontujesz ze stale aktualizowanym doświadczeniem wykładowców i partnerów kierunku.
 • Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracę projektową. W trakcie studiów będziesz realizował projekty symulacyjne indywidualne i zespołowe.
 • Unikatowe połączenie arteterapii z elementami psychoterapii da Ci inspirujące i wysoce pożądane (nie tylko w kraju!) kompetencje zawodowe. To unikatowa specjalizacja, której nie proponuje obecnie żadna inna krajowa uczelnia.
 • Zdobędziesz wiedzę z obszaru szeroko pojmowanej arteterapii mającej zastosowanie w edukacji, medycynie i biznesie.
 • Poznasz praktyczny i teoretyczny aspekt arteterapii oraz nabędziesz holistyczne umiejętności w kontakcie z pacjentem, klientem, podopiecznym.
 • Ekspert realizacji procesu terapeutycznego w placówkach wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Prowadzący zajęcia arteterapeutyczne w placówkach warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, placówkach służby zdrowia (szpitale, sanatoria, domy pomocy społecznej, centra interwencji społecznej, placówki dla osób uzależnionych, centra pomocy rodzinie, świetlice środowiskowe, kluby seniora, ośrodki interwencji kryzysowej).

Studia podyplomowe są przeznaczone dla wszystkich absolwentów studiów wyższych i nie ma znaczenia, czy posiadasz tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia są realizowane w trakcie 11 zjazdów, w trybie sobota – niedziela. Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10.

 • 2 semetry

  Czas trwania (start: jesień 2022r.)

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

Psychoterapię wobec dzieci w procesie terapeutycznym – 20 h

 • Działania psychoterapeutyczne skoncentrowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta / klienta;
 • Umiejętność racjonalnego stosowania metod pracy terapeutycznej z odpowiednim dostosowaniem do wieku pacjenta, określonego problemu zdrowotnego ;
 • Praktyczne rozwiązania, sytuacje symulacyjne i działania stosowane wobec dzieci w procesie psychoterapeutycznym ;
 • Współpraca z rodziną i najbliższym otoczeniem dziecka poddawanemu oddziaływaniu terapii ;
 • Praktyczne warsztaty i budowanie wiedzy opartej na doświadczeniu i efektach działań psychoterapii na funkcjonowanie dziecka w szkole, rodzinie, grupie rówieśniczej

Elementy psychoterapii wobec młodzieży, osób dorosłych – 20 h

 • Warsztaty psychoterapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta / podopiecznego z dostosowaniem do konkretnego przypadku diagnostycznego ( młodzież) oraz różnorodności problemów;
 • Warsztaty psychoterapii w zakresie pracy z osobą dorosłą, z dostosowaniem do indywidualnej problematyki zdrowotnej – diagnozy;
 • Praca z tworzeniem indywidualnego studium przypadku, analiza, ustalenie metod pracy w zakresie oddziaływania terapeutycznego ;
 • Samodzielne projektowanie postępowania terapeutycznego wykorzystującego psychoterapię w praktyce ;
 • Budowanie własnego warsztatu pracy specjalisty

Arteterapia w edukacji, medycynie i biznesie – 40 h

 • Arteterapia w indywidualnym podejściu do pacjenta/ klienta i podopiecznego z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia ;
 • Rola artediagnozy i ukierunkowane działania oraz pomoc kwalifikowana wobec odbiorcy usług ;
 • Możliwości arteterapii stosowanej w obszarze szeroko pojmowanej edukacji ( placówki publiczne, niepubliczne) ;
 • Arteterapia i jej zastosowanie w obszarze medycyny – studium indywidualnych przypadków, modele pracy, możliwości praktycznych rozwiązań ;
 • Arteterapia i jej możliwości stosowania w biznesie – korzyści i praktyczne rozwiązania ;
 • Działania arteterapeutyczne wykorzystujące oddziaływanie teatroterapii, dramaterapii w procesie wspierającym cykl terapeutyczny ( rozwijanie możliwości projektowych wśród studentów) ;
 • Praktyczna terapia zajęciowa jako metoda pracy dopełniająca akt pracy arteterapeutycznej ;

Warsztat arteterapeuty (arteterapia i muzykoterapia) – 40 h

 • Zapoznanie   studentów   z   wiedzą   teoretyczną   oraz   ćwiczeniami praktycznymi, dotyczącymi najważniejszych zagadnień, elementów metod oraz   technik   stosowanych   w   arteterapii,   istotnych   w   pracy   z   osobami wymagającymi wsparcia terapeutycznego.
 • Uwrażliwienie   studentów   na   drugiego   człowieka,   piękno   natury   i harmonii, poprzez kontakt terapeutyczny ze sztuką.
 • Rozwój twórczego myślenia, pobudzanie wyobraźni, kreatywności oraz zainspirowanie studentów do własnych działań i poszukiwań w zakresie arteterapii.
 • Sztuki plastyczne w dążeniu do wyrażania emocji, rozumienia siebie, oraz jako forma komunikacji, nawiązania relacji i współdziałania z drugą osobą.
 • Stymulacja polisensoryczna.
 • Muzykoterapia w procesie wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Warsztat biblioterapii – 40 h

 • Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych adresowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów. Warsztaty rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć, pokazują różnorodne metody i formy pracy z książką w profilaktyce i procesie terapii.
 • Bajkoterapia, baśnioterapia i poezjoterapia w pracy z dziećmi.
 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze w pracy z młodzieżą.
 • Sapere Aude. Czytaj i miej odwagę być mądrym! Literatura w pracy z czytelnikiem dorosłym i seniorami

Warsztat choreoterapii – 20 h

 • Podstawy choreoterapii
 • Psychoterapia tańcem
 • Terapia tańcem
 • Taniec terapeutyczny- różnice w podejściu do terapii
 • Czynniki leczące w choreoterapii
 • Trening relaksacyjny w choreoterapii
 • Proces medytacyjny w ruchu

Formy i metody zajęć:

 • wykłady konwersatoryjne
 • warsztaty
 • seminarium

Warunki zaliczenia

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń.
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem efektów przebiegu studiów.

Kadra

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku Terapia zajęciowa z arteterapią

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku Terapia zajęciowa z arteterapią

rozwińO mnie

rozwińPedagog, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, specjalista diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej; wykładowca. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu we współpracy z Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Millenium w Gnieźnie.

rozwińAutor publikacji w zakresie edukacji, arteterapii, procesu terapeutycznego wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych; diagnozy i terapii pedagogicznej; rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych.

rozwińW latach 2009-2013 dyrektor merytoryczny w Gabinecie Arteterapii i Pomocy Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim, następnie lata 2013-2016 dyrektor Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim. Od 15 lat niezmiennie instruktor – terapeuta w Fundacji „Miłosierdzie” w Kaliszu, gdzie realizuje proces rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.

rozwińUczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń.

rozwińCzłonek towarzystw naukowych : Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.

rozwińPełniący funkcję kierownika merytorycznego Podyplomowych Studiów dla Nauczycieli na kierunku „Terapia pedagogiczna” w Collegium Da Vinci. Pomysłodawca kierunku studiów podyplomowych „Terapia zajęciowa z arteterapią” w CDV.

rozwińNa przestrzeni ostatnich lat współpracował realizując  zajęcia ze studentami – nauczycielami na studiach podyplomowych m.in. w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu, Toruńskiej Szkole Wyższej – Kolegium Jagiellońskim w Toruniu, Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie ;  Instytucie Wolnej Myśli w Gdańsku oraz innych placówkach edukacyjnych, terapeutycznych.

rozwińZainteresowania naukowe skupia wokół szeroko pojmowanej dydaktyki, edukacji, procesu kreatywności, diagnostyki pedagogicznej, psychologii.

Sprawdź podcast Studia na każdą karierę!

Czy bajkoterapia, sztuki plastyczne albo choreoterapia to wartościowe narzędzia w procesie arteterapeutycznym? Jak pracować z pacjentem, klientem lub podopiecznym za pomocą muzyki czy literatury? Na czym polega istota studiów podyplomowych z arteterapii?

O tym rozmawiamy z Adamem Urbaniakiem, kierownikiem merytorycznym studiów!

Opłaty

Skorzystaj z promocji
składając komplet dokumentów do 30 września!

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHiD

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 280 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia
 • 150 PLN
  od 1 wrzesnia

Czesne

 • 1x
  2800 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1400 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  280 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Wejdź na stronę rekrutacja.cdv.pl i zarejestruj się. Podaj swoje kontaktowe oraz wybierz swoje wymarzone studia.

Uzupełnij wszystkie dane osobowe i dane o wykształceniu. Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich)

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

02 1090 1476 0000 0001 3627 5750

[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje we wpisowym!

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • ankieta osobowa
 • podanie do Rektora
 • umowa o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami (dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej)
 • regulamin opłat

Dokumenty możesz podpisać na trzy sposoby:

 • on-line – za pomocą serwisu Umownik
 • osobiście – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego dostarcz do biura rekrutacji, pokój R.005
 • pocztą – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R.005, rotunda”

Wszelkie informacje dotyczące planu zajęć, harmonogramu zjazdów i opłat będą dla Ciebie dostępne w serwisie Wirtualna Uczelnia 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią!

Zapoznaj się z ważnymi dokumentami:

Partnerzy kierunku

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

tel: 724 464 000

Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat wejście C, lokal 207, II piętro)

70–965 Szczecin

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 14:30

http://europabiz.pl/kontakt