Kalisz studia podyplomowe | Collegium Da Vinci Poznań

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

255 PLN brutto

miesięcznie

Arteterapia z elementami psychoterapii

Studia w to możliwość oswojenia się z procesem psychoterapii w sytuacjach problemowo złożonych – dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

300 PLN brutto

miesięcznie

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i rytmika

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z rytmiką.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

300 PLN brutto

miesięcznie

Informatyka i technologie informacyjne w edukacji

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie informatyki oraz organizacji procesów nauczania – uczenia się w wirtualnych środowiskach edukacyjnych, kreatywnego wykorzystywania cyfrowych technologii w edukacji dzieci i dorosłych, projektowania kursów e-learningowych i materiałów multimedialnych.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

300 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz nadanie uprawnień do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa.

 

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

300 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie muzyki

Studia podyplomowe przygotowują do nauczania muzyki oraz umożliwiają zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tej dziedzinie.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

483 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie muzyki, plastyki i techniki

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania plastyki, muzyki i techniki oraz zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tych dziedzinach.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

300 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie plastyki

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania plastyki oraz zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tej dziedzinie.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

405 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie plastyki i muzyki

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania plastyki i muzyki oraz zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tych dziedzinach.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

300 PLN brutto

miesięcznie

Nauczanie techniki

Studia podyplomowe przygotowują do nauczania techniki oraz pomagają zdobyć stosowne umiejętności praktyczne i warsztatowe w tym zakresie.

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

405 PLN brutto

miesięcznie

Neurologopedia z elementami SI

Neurologopedia to kierunek dla osób, które pragną stać się specjalistami w swojej dziedzinie i wykorzystać nabyte kwalifikacje do wykonywania trudnego, wymagającego, lecz bardzo satysfakcjonującego zawodu neurologopedy.

 

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe | Kalisz

255 zł brutto

miesięcznie

Terapia zajęciowa z arteterapią

Studia poszerzają kompetencje terapeutyczne wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych poprzez praktyczne zastosowanie terapii zajęciowej i arteterapii. Kolejnym ważnym założeniem studiów jest rozszerzanie zakresu praktycznych umiejętności w zakresie projektowania procesu terapeutycznego w pracy z pacjentem/ klientem / podopiecznym.

Kierunek i program otrzymały rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.