Wojciech Rosik | Collegium Da Vinci Poznań

Wojciech Rosik

Wykładowca

O mnie

Analityk finansowy zajmujący się wsparciem firm w podejmowaniu kluczowych decyzji, pomocy w tworzeniu strategii biznesowych oraz wyceną spółek na potrzeby fuzji i przejęć. Praktyk stawiający wiedzę praktyczną nad wiedzę teoretyczną.

Inwestor na GPW z prawie 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w wyszukiwaniu mniejszych podmiotów z wysokim potencjałem wzrostu.

Ciekawi mnie

Finanse behawioralne oraz psychologia – wpływ umysłu na zachowania oraz podejmowanie racjonalnych ekonomicznie decyzji.