Joanna Mesjasz CDV BIZNES | Collegium Da Vinci Poznań

Joanna Mesjasz CDV BIZNES

Trenerka, coach, doradczyni biznesu

Doradztwo operacyjne | doradztwo strategiczne

Specjalizuje się w projektach strategicznych i wdrożeniach zarządzania procesowego oraz zarządzaniu zmianą i diagnozach organizacyjnych. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu przywództwa, kultury organizacji oraz zarządzania zmianą. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii zarządzania i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Doradczyni i trener w projektach dla administracji publicznej.