Agnieszka Stamm | Collegium Da Vinci Poznań

Agnieszka Stamm

Wykładowca

O mnie

Jestem absolwentką studium doktoranckiego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadziłam od roku 2015 zajęcia z metod i technik badań społecznych, metod badań jakościowych, współczesnych teorii socjologicznych, nowoczesnych form marketingu i ćwiczenia terenowe dla studentów socjologii i pracy socjalnej na UAM oraz zajęcia z metodologii badań ilościowych i jakościowych na CDV. Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie badawcze zdobyte w naukowych i komercyjnych projektach badawczych oraz podczas stażu w zespole zajmującym się badaniami ewaluacyjnymi. Jestem uczestniczką międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych oraz autorką i współautorką raportów badawczych i recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych i monografiach.

Ostatni artykuł naukowy mojego współautorstwa „Pandemic rage. Everyday frustrations in times of the COVID-19 crisis” przeczytać można na łamach „Current sociology”.

Ciekawi mnie

Swoją pracę badawczą, na której zamierzam oprzeć dysertację doktorską poświęciłam socjologii polityki i socjologii młodzieży. Interesują mnie wątki związane z potransformacyjnym, współczesnym społeczeństwem polskim, a także metodologia nauk społecznych i psychologia społeczna.

Prywatnie jestem fanką książek (szczególnie fantastyki, powieści kryminalnej i historycznej), miłośniczką kotów i stałą bywalczynią escape roomów.