• Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Collegium Da Vinci poprzez podniesienie jakości kształcenia
  • Program finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś Priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych)
  • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. do 30.04.2022 r.
  • Całkowita wartość projektu: 8 805 251,97 zł
  • Wartość dofinansowania: 7 889 251,97 zł
  • Beneficjent projektu: Collegium Da Vinci

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie pozycji studentów Collegium Da Vinci na rynku pracy. Dzięki kompleksowemu wsparciu: nowym, dostosowanym do potrzeb nowoczesnej gospodarki kierunkom kształcenia, realizowanym z udziałem praktyków, realizacji zajęć w języku angielskim, wykładom prowadzonym przez gości z zagranicy, szkoleniom odpowiadającym na zdefiniowane oczekiwania pracodawców, absolwent CdV zostanie wyposażony w kompetencje (zawodowe, językowe, komunikacyjne i w zakresie przedsiębiorczości) ułatwiające sprawne planowanie swojej przyszłości.
Przy współpracy tutorów, nabyciu cennych umiejętności przez kadrę dydaktyczną (umiejętności dydaktyczne, informatyczne i językowe) i kadrę zarządzającą (umiejętności zarządcze i informatyczne) oraz zastosowaniu praktycznych rozwiązań informatycznych, zostanie usprawniony sposób wymiany informacji, wzrośnie atrakcyjność studiowania oraz stopień przyswajania niezbędnej, praktycznej wiedzy.

Grupa docelowa:

Wsparciem zostanie objętych 1 220 osób, w tym: 1 110 studentów / studentek oraz 110 przedstawicieli kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracji.

Zadania do realizacji:

  1. opracowanie programów kształcenia i realizacja zajęć dydaktycznych na nowych i udoskonalonych kierunkach studiów I stopnia z udziałem praktyków: Badania i analizy społeczne, Informatyczne Techniki Zarządzania, Gry i Media Interaktywne, Zarządzanie kreatywne w języku angielskim, moduł Tutoring, zajęcia z wykładowcami z zagranicy
  2. podnoszenie istotnych dla pracodawców kompetencji studentów I i II stopnia poprzez dostosowane do potrzeb rynkowych szkolenia i warsztaty (kompetencje zawodowe, językowe, komunikacyjne i w zakresie przedsiębiorczości)
  3. budowa narzędzi informatycznych usprawniających proces zarządzania uczelnią
  4. organizacja szkoleń i kursów dla kadry dydaktycznej (umiejętności dydaktyczne, informatyczne i językowe) i kadry zarządzającej (umiejętności zarządcze i informatyczne)

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.