DZIEJE FILOZOFII. OD STAROŻYTNOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Wykłady mają na celu zaznajomienie uczestników spotkań z najważniejszymi zagadnieniami, nurtami oraz poglądami filozoficznymi. Filozofia jako dążenie do prawdy oraz umiejętność prowadzenia racjonalnej argumentacji odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka.

Filozofia w szczególny sposób ukazuje swoją ważność w kontaktach z innymi ludźmi, stając się umiejętnością prowadzenia rzetelnego dialogu. Filozofia uczy pokory, otwartości, tolerancji i szacunku dla siebie, a także dla innych oraz ich poglądów.

Program

  • Program zajęć

    Rodzaj zajęć – wykład

SEMESTR ZIMOWY

1. Dzieje filozofii. Zagadnienia wstępne. Znaczenie argumentacji racjonalnej
2. Źródła myśli filozoficznej. Filozoficzne poglądy Wschodu
3. Z czego powstał świat? Filozofia przedsokratejska. Tales, Anaksymander, Anaksymenes
4. Heraklit i Parmenides
5. Pitagorejczycy
6. Jak żyć? Sofiści kontra Sokrates
7. Platon. Myślenie z wnętrza metafory
8. Arystoteles. Znaczenie doświadczenia
9. Aktualność filozofii stoickiej
10. Epikur i jego uczniowie
11. Filozoficzne poglądy św. Augustyna. Patrystyka
12. Problem istnienia Boga. Św. Tomasz z Akwinu. Scholastyka

SEMESTR LETNI

1. Filozofia nowożytna. Racjonalizm Kartezjusza. Wątpienie i metoda.
2. Życie i poglądy Blaise’a Pascala
3. John Lock i podstawy empiryzmu
4. Idealizm transcendentalny Immanuela Kanta
5. Absolutyzacja rozumu w filozofii Georga Wilhelma Friedricha Hegla
6. Filozofia egzystencji Søren Kierkegaarda
7. Pesymizm w filozofii Arthura Schopenhauera
8. Filozofia życia Friedricha Nietzschego
9. Filozofia jako poszukiwanie pewności – fenomenologia Edmunda Husserla
10. Poglądy filozoficzne Martina Heideggera
11. Filozofia człowieka Emmanuela Lévinasa
12. Filozofia spotkania. Poglądy Antoniego Kępińskiego i ks. Józefa Tischnera

Prowadzący

dr Stefan Szary

Wykładowca

dr Stefan Szary

Wykładowca

O mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii, uczeń ks. prof. Józefa Tischnera, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Collegium Da Vinci, współpracownik Akademii Walki z Rakiem, autor książek i licznych artykułów naukowych.

Ciekawi mnie

rozwińZainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z filozofią egzystencji, fenomenologią egzystencjalną, historią filozofii. Wolne chwile poświęca fotografii, literaturze, poezji, muzyce.

Bibliografia:

1. Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, t. I., II, III, Warszawa 2009.
2. Anzenbacher Arno, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2008.
3. Russell Bertrand, Dzieje filozofii Zachodu, tł. T. Baszniak, A. Lipszyc, M. Szczubiałka, Warszawa 2000.
4. Wybrane fragmenty dzieł filozoficznych

Kontakt

Koordynator Biura Akademii Trzeciego Wieku

atw@cdv.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.