Akademia III Wieku

Akademia III Wieku szczyci się dwunastoletnią tradycją i jest jedną z większych inicjatyw tego typu w Poznaniu.
Oferta jest skierowana do osób 50+, zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych zawodowo. Stwarzamy możliwość do zdobywania i doskonalenia wiedzy w różnych obszarach, rozwijania pasji oraz poprawy kondycji fizycznej.
Nasi wykładowcy to specjaliści w swoich dziedzinach. Współpracują z nami od lat, a słuchacze cenią sobie ich zaangażowanie i metody nauczania.
Oprócz zajęć i wykładów proponujemy naszym słuchaczom wycieczki jedno i kilkudniowe, wydarzenia organizowane na uczelni oraz dodatkowe warsztaty.
Zależy nam, aby Akademia była miejscem spotkań i zawierania nowych znajomości. Promowanie aktywności i integracja środowiska to dla nas najważniejsze cele.
Wszystkie zajęcia (poza Nordic Walking, Aqua gimnastyką oraz eSTS – eStradą Trochę Starszych) odbywają się w siedzibie Collegium Da Vinci przy ul. Kutrzeby 10 w centrum Poznania.

Seniorzy w Collegium Da Vinci

Organizacja nauki

Harmonogram roku akademickiego 2019/2020

 • Rekrutacja: 2-30.09.2019
 • Inauguracja: 4.10.2019

Przerwy świąteczne w semestrze zimowym:

 • 29.10-3.11.2019
 • 19.12.2019-6.01.2020

Rekrutacja uzupełniająca na semestr letni:

 • 7-31.01.2020

Przerwa w zajęciach w semestrze zimowym:

 • 27.01-9.02.2020

Przerwy świąteczne w semestrze letnim:

 • 8-14.04.2020
 • 27.04-3.05.2020

Zakończenie roku akademickiego: 22.05.2020

* W dniach wolnych od zajęć Biuro ATW jest nieczynne.

Przydatne informacje

 • Zajęcia wszystkich sekcji odbywają się raz w tygodniu wg planu.
 • Zajęcia w sekcjach są dodatkowo płatne, zgodnie z tabelą opłat.
 • Wykłady dla wszystkich słuchaczy ATW odbywają się w piątki w godz. 10.00-11.30 w sali A004 lub A001 zgodnie z harmonogramem wykładów.
 • Wykłady objęte są opłatą członkowską.
 • Zajęcia odbywają się w budynku „Altum” i nowym skrzydle – „Novum”, do którego przejście znajduje się za portiernią w budynku „Altum”.
 • Wszystkie zajęcia (poza Nordic Walking, Aqua gimnastyką, eSTS – eStradą Trochę Starszych oraz Po Poznaniu, … dla poznania) odbywają się w siedzibie CDV przy ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu.
 • Budynek CDV jest wyposażony w windy.
 • Każdy słuchacz otrzymuje legitymację Akademii Trzeciego Wieku w Collegium da Vinci w Poznaniu, która uprawnia do uczestnictwa we wszystkich wykładach ATW, imprezach i spotkaniach organizowanych przez CDV oraz do korzystania z rabatów przygotowanych przez partnerów Akademii.
 • Słuchacz ATW może korzystać z nowoczesnej i stale zwiększającej swój księgozbiór Biblioteki, znajdującej się w gmachu Uczelni na poziomie -1.
 • Słuchacze mogą uczestniczyć w wykładach otwartych i wydarzeniach proponowanych przez CDV.
 • Słuchacze mają możliwość korzystania z wycieczek i dodatkowych spotkań, organizowanych w trakcie trwania roku akademickiego.
 • Do dyspozycji słuchaczy Akademii jest również uczelniany barek.
 • W przypadku zmiany grupy/sekcji lub rezygnacji z zajęć prosimy o poinformowanie biura Akademii Trzeciego Wieku.

Kwestie organizacyjne regulują

Zapisy

Aby zapisać się na zajęcia na semestr letni należy w terminie 7-31.01.2020 r. złożyć następujące dokumenty:

Zapisu można dokonać:

 • osobiście,
 • pocztą tradycyjną,
 • pocztą elektroniczną,
 • poprzez Formularz rekrutacyjny (poniżej, pod przyciskiem „Zapisz się”- dostępny od 7.01.2020 r.).

 

Opłaty należy wnosić na numer konta ATW:

Collegium Da Vinci
ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
31 1750 1019 0000 0000 1283 7917
(w tytule przelewu należy podać NAZWĘ ZAJĘĆ oraz IMIĘ I NAZWISKO)

Pobierz formularz płatności w formacie WORD

Informujemy, że nie ma możliwości zapłaty za zajęcia w Biurze ATW.

Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się minimalnej liczby uczestników.
O przyjęciu do wybranej sekcji decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykłady w semestrze zimowym

Wykłady odbywają się co tydzień w piątki, w godz. 10.00-11.30, w sali A001/A004. Dla osób, które nie są słuchaczami ATW opłata za jeden wykład wynosi 25 zł. Warunkiem uczestnictwa w wykładzie jest okazanie legitymacji słuchacza ATW lub w przypadku jednorazowego wejścia osoby niebędącej słuchaczem – dowodu wpłaty.
 • 4.10.2019 Inauguracja roku akademickiego - Jaka pamięć o przeszłości jest nam dzisiaj potrzebna?

  prof. dr hab. Karol Olejnik

 • 11.10.2019 W królestwie ruchomych obrazów

  prof. dr hab. Marek Hendrykowski
  Filmoznawca, wykładowca akademicki, badacz historii i kultury filmowej, medioznawca, teoretyk filmu, autor publikacji z zakresu filmoznawstwa. Współodkrywca najstarszego polskiego filmu fabularnego „Pruska kultura” (1908). Założyciel filmoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były Członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk.

 • 18.10.2019 Dieta w cukrzycy dla osób w wieku senioralnym

  Karolina Gołaś
  Dietetyk. Holistycznie podchodzi do człowieka poprzez zdrowe żywienie, sport, odpoczynek i równowagę psychiczną mające na celu poprawę sprawności i kondycji, samopoczucia, leczenia chorób dietozależnych i dolegliwości. W zakres zainteresowań wchodzą również psychodietetyka, trening siłowy i wszelkie aktywności ruchowe.

 • 25.10.2019 Architektura gotycka w Wielkopolsce. Nowe badania

  prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski
  Pieśniarz, Sarmata, historyk sztuki, miłośnik poezji staropolskiej, tłumacz poezji starofrancuskiej. Pracuje w Instytucie Historii Sztuki UAM jako profesor. 11 listopada 2017 r. otrzymał Nagrodę Literacką im. Józefa A. Mackiewicza za książkę „Sarmacja. Obalanie mitów. Podręcznik bojowy”. Śpiewa piosenki własne o dawnych czasach i własne przekłady piosenek z dawnych czasów. Jest autorem scenariuszy i tekstów teatralnych, programów telewizyjnych, plenerowych widowisk historycznych, m. in. ostatnio „Orzeł i Krzyż” dla Stowarzyszenia Dzieje w Murowanej Goślinie. Wydał kilkadziesiąt książek, płyt, publikacji popularnych i naukowych związanych z kulturą, sztuką i literaturą dawnej Polski oraz starej, dobrej Francji.

 • 8.11.2019 Noblistka z Kórnika

  Anna Lutosławska-Jaworska
  Profesorami Anny Lutosławskiej byli Redutowcy – Juliusz Osterwa, Maria Dulęba oraz Edmund Wierciński. Zagrała 11 ról Williama Szekspira, 5 ról Juliusza Słowackiego i 3 role Stanisława Wyspiańskiego, a więc określano ją jako aktorkę wielkiego repertuaru. Grała oczywiście również w sztukach współczesnych: Witolda Gombrowicza, Stanisława Grochowiaka, Bertolta Brechta, Marii Kuncewiczowej. Z reżyserów najbliżsi jej byli: Wilam Horzyca, Krystyna Skuszanka, Henryk Tomaszewski. Przez osiem lat była pedagogiem w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Otrzymała kilka znaczących nagród artystycznych: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Polonia Restituta, Nagrodę im. Ireny Solskiej za wybitne osiągnięcia aktorskie. Od ponad 40 lat ma lat własną fundację na rzecz Dzieci Niewidomych przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Od 20 lat maluje akwarele - miała dwie indywidualne wystawy w Krakowie. Ponadto pisze książki dla dzieci i dorosłych. Ma żywy kontakt z słuchaczami na Uniwersytetach Trzeciego Wieku i na spotkaniach autorskich.

 • 15.11.2019 Drum bun – po skarby Rumunii z Draculą

  Andrzej Pasławski
  Krakowski podróżnik i fotograf, który od kilku lat przemierza Bałkany w poszukiwaniu niezwykłych miejsc. Chętnie odwiedza również inne zakątki świata, a swoje wyprawy dokumentuje niezliczonymi fotografiami.

 • 22.11.2019 Warto być szczęśliwym!

  dr Jadwiga Kwiek
  Psycholog, psychoterapeuta, były pracownik UAM w Poznaniu. Specjalista z zakresu psychologii i etyki mediów, problematyki tożsamości, psychologii wpływu, autoprezentacji. Wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku „Animacja osób 50+” współfinansowanym przez UE w ramach rozwiązywania problemów demograficznych. Były biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu. Prezes Założyciel UTW w Tarnowie Podgórnym. Wykładowca na licznych UTW, głównie z terenu Wielkopolski. Aktywna członkini Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych. Autorka książki dedykowanej Słuchaczom UTW "…jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA". Redaktor ogólnopolskiego miesięcznika "Gazeta Senior".

 • 29.11.2019 Funkcjonowanie gwary poznańskiej w przestrzeni miasta

  prof. dr hab. Anna Piotrowicz
  Zatrudniona w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: polszczyzna miejska Poznania, współczesna i dawna leksykologia (szczególnie słownictwo z różnych pól tematycznych, frazeologia, zjawiska językowe w polszczyźnie najnowszej), współczesna i dawna leksykografia (także praktycznie – praca w zespołach leksykograficznych), kultura języka polskiego.
  prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska
  Zatrudniona w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: polszczyzna miejska Poznania, współczesna i dawna leksykologia (szczególnie słownictwo z różnych pól tematycznych, wyrazy obcego pochodzenia w polszczyźnie, frazeologia, zjawiska językowe w polszczyźnie najnowszej), współczesna i dawna leksykografia (także praktycznie – praca w zespołach leksykograficznych), kultura języka polskiego.

 • 6.12.2019 Zakarpacki Piemont. Ruś Zakarpacka w dobie autonomii i administracji czechosłowackiej

  prof. UAM dr hab Michał Jarnecki
  Kierownik Zakładu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Zajmuje się kwestią ukraińską w stosunkach II RP - Czechosłowacja 1918-1945, emigracją ukraińską, Rusią Zakarpacką w I połowie XX w. W kręgu badań znajdują się również polskie zainteresowania i postulaty kolonialne w latach międzywojennych, turystyka kulturowa. Autor licznych publikacji naukowych. Odwiedził 157 państw.

 • 13.12.2019 Kuba – koniec rewolucji?

  Jakub Rybicki
  Ekspert od krajów byłego ZSRR, miłośnik szeroko rozumianego Wschodu. Z wykształcenia wschodoznawca i socjolog, z pasji i zawodu fotograf, laureat polskich oraz światowych nagród fotograficznych. Zimą przejechał rowerem Grenlandię i zamarznięte jezioro Bajkał. W 2016 r. wspinał się na drugi najwyższy niezdobyty szczyt świata. Autor książki „Po Bajkale”, stały współpracownik magazynów i portali podróżniczych. Zawodowy storyteller i pilot wycieczek, alpinista. Rowerem, autostopem, konno i samochodem przejechał ponad 50 krajów. W podróżach szuka prawdy, dobra i piękna.

 • 10.01.2020 Hybrydy gatunkowe w muzyce XX wieku jako wyzwanie percepcyjne

  prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska
  Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Badan nad Muzyką XIX–XXI w. W 1995 r. ukończyła muzykologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a w 1985 r. – magisterskie studia inżynierskie na Wydziale Elektrycznym, kierunek – elektrotechnika Politechniki Poznańskiej. W 2005 r. roku obroniła pracę doktorską "Determinanty barwy dźwięku w dwudziestowiecznych technikach kompozytorskich w świetle koncepcji Alberta S. Bregmana". W 2014 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego (na podstawie książki "Intuicja czy scjentyzm: Stockhausen – Ligeti – Nono – Berio – Xenakis – Grisey"). W latach 2005-2016 pełniła obowiązki Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktycznych w Katedrze Muzykologii UAM, a od września 2016 r. – pełni obowiązki Dyrektora Instytutu Muzykologii UAM.

 • 17.01.2020 Las w kulturze ludowej

  prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak
  Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Studiów Polskich i Regionalnych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: antropologia religijności ludowej, powstawanie i funkcjonowanie miejsc kultu, sanktuaria oraz pielgrzymowanie, judaizm, studia nad pamięcią kulturową, transfer wiedzy między pokoleniami, animacja kulturowa, etnografia Polski: sztuka ludowa, sztuka nieprofesjonalna, obrzędowość i jej transformacje, dziedzictwo kulturowe chciane i niechciane.

 • 24.01.2020 Czy „szarzyzna smętna” może cieszyć? Literatura i sztuka wobec codzienności

  dr Izabela Kozłowska
  Doktor nauk humanistycznych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą polskiej literatury powojennej, problematyki melancholijnej, korespondencji sztuk, metodyki nauczania literatury i języka polskiego. Autorka książki „W objęciach Saturna. Melancholia w prozie rozrachunków inteligenckich (1946-1948)”. Publikowała m. in. w „Pamiętniku Literackim”, „Przestrzeniach Teorii”, „Kresach”, „Polonistyce”, „Polonistyce. Innowacjach”, „Filologii Polskiej. Rocznikach Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego”, „Języku Polskim w Szkole Podstawowej”, „Języku Polskim w Liceum”. Wykładowca akademicki i redaktor tematyczny pism metodycznych. Polonistka, nauczycielka przedmiotów artystycznych, instruktorka teatralna.

Wykłady w semestrze letnim

 • 14.02.2020 Zioła stosowane w terapii wybranych chorób cz. 2

  prof. dr hab. Wiesława Bylka
  Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu (1970 r.). Posiada specjalizację I stopnia z zakresu zielarstwa leczniczego. Po rocznej pracy w aptece działalność zawodową związała z Katedrą i Zakładem Farmakognozji, gdzie uzyskała stopień doktora, doktora habilitowanego oraz tytuł profesora nauk farmaceutycznych w specjalności farmakognozja. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Sekcji Fitoterapii przy Polskim Towarzystwie Lekarskim.

 • 21.02.2020 Skąd oni tyle o nas wiedzą? Sekrety badań marketingowych

  dr Mateusz Karatysz
  Dziennikarz, fotograf freelancer, płynnie poruszający się pomiędzy nowymi i tradycyjnymi mediami, popularyzator low-costowego podejścia do fotografii. Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (obecnie CDV) oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Redaktor naczelny ogólnopolskiego czasopisma branżowego.

 • 28.02.2020 Jak umysł tworzy religię?

  dr hab. Sławomir Sztajer
  Pracownik w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich badaniach koncentruje się na problematyce poznawczych uwarunkowań myślenia religijnego, problematyce języka religijnego, komunikacji religijnej oraz na przemianach religijności. Do jego najnowszych publikacji należą: "Pojęciowa konstrukcja świata religijnego. Przekonania religijne a procesy poznawcze" (Wyd. Naukowe WNS UAM, 2018) oraz "Changing Trajectories of Religion and Popular Culture: Cognitive and Anthropological Dimensions" (LIT Verlag 2018, współautor Jarema Drozdowicz). Odbywał staże naukowe w University of Oxford oraz w Centrum Badań Interdyscyplinarnych. Prowadził wykłady w wielu uczelniach europejskich, m. in. w Szwajcarii, Finlandii, Hiszpanii i Portugalii.

 • 6.03.2020 Relacje międzypokoleniowe we współczesnej rodzinie

  dr Marta Majorczyk
  Badacz i nauczyciel akademicki, doradca rodzinny, edukator, animator rozwoju, pedagog, trener, szkoleniowiec. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, uczestnik wielu projektów badawczych. Autorka licznych publikacji. Jej dorobek naukowy dotyczy rodziny (życie rodzinne, funkcjonowanie rodziny, procesy zachodzące w rodzinie), ról rodzinnych (ojciec, matka, dziecko, dziadkowie), relacji rodzinnych; wsparcia, mentoringu, tutoringu i coachingu rodzicielskiego, a także rozwoju człowieka w biegu życia, jego edukacji (proces uczenia się, kształcenie nauczycieli), wychowania i opieki rozwojowej nad małym dzieckiem.

 • 13.03.2020 Współczesny świat i jego największe zagrożenia

  prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski
  Kierownik Zakładu Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów RP. Były Dziekan Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Redaktor naczelny „Przeglądu Strategicznego’’. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Instytutu Zachodniego. Członek m.in.: Komisji Bałkanistyki PAN, Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Rady Programowej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, Rady Naukowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Ekspert OBWE ds. bezpieczeństwa i terroryzmu.

 • 20.03.2020 Edward Raczyński – obywatel Wielkopolski

  dr Włodzimierz Łęcki
  Doktor nauk technicznych, wojewoda poznański, senator V kadencji, krajoznawca, wielki popularyzator i znawca Wielkopolski, autor i współautor 70 książek krajoznawczych i przewodników turystycznych (m.in. „Wielkopolska”, „Poznań i okolice”, „Szlak Piastowski”).

 • 27.03.2020 Czy odporność bierze się z jelit?

  Aleksandra Matejko
  Dietetyk i psychodietetyk. Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz SWPS w Poznaniu. Na co dzień pracuje w Przychodni Luxmed w Poznaniu, gdzie stara się pomagać osobom borykającym się z nadwagą, otyłością, nadciśnieniem, wysokim cholesterolem, cukrzycą. Pracuje zarówno z osobami starszymi, jak i z dziećmi. W pracy przyświeca jej motto, że jemy po to, aby żyć, a nie żyjemy po to, aby jeść. Nikogo nigdy nie ocenia, bo jej zadaniem jest pomoc, a nie ocenianie.

 • 3.04.2020 Najważniejsze z pytań – pytanie o sens

  dr Stefan Szary
  Doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii, uczeń ks. prof. Józefa Tischnera, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Collegium Da Vinci, współpracownik Akademii Walki z Rakiem, autor książek i licznych artykułów naukowych.

 • 17.04.2020 Odnowa bractw kurkowych w Polsce

  dr Kazimierz Krawiarz
  Studiował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie pracował w Instytucie Dendrologii w dziedzinie biochemii. Odbył staże w ZSRR i USA w zakresie badań nad hormonami roślin i mechanizmami ich działania na kwasy nukleinowe oraz nad klonowaniem roślin. Aktualnie, na emeryturze, jest kustoszem Izby Pamiątek Regionalnych i Izby Szymborskich w Bninie, które stworzył. W 1987 r. z inicjatywy dr. Kazimierza Krawiarza zarejestrowano pierwsze po II wojnie światowej Bractwo Kurkowe w Kórniku.

 • 24.04.2020 Kim oni są? O różnorodności kulturowej w Polsce

  dr Klaudia Bączyk-Lesiuk
  Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, dziennikarka, nauczycielka języka polskiego jako obcego. Absolwentka filologii polskiej (specjalności: dziennikarska i nauczycielska) UAM w Poznaniu, w marcu 2014 r. z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską "Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku" na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 11 lat związana z edukacją na różnych jej szczeblach, autorka licznych artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych z zakresu komparatystyki i glottodydaktyki.

 • 8.05.2020 Potencjał artystycznych nawiązań i odniesień do dziedzictwa sztuki dawnej

  prof. UAP dr hab. Rafał Łubowski
  Rzeźbiarz i artysta sztuk wizualnych. Zajmuje się również działalnością z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Studia w latach 1994-2000 w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej. Doktorat na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2006 r. Habilitacja na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku w 2014 r. Tworzy instalacje, obiekty i kompozycje rzeźbiarskie oraz prace z dziedziny malarstwa, podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami i poetykami twórczymi. W swojej sztuce odnosi się także do wybranych możliwości technik cyfrowych. Autor ponad stu tekstów z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jako kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki. Od października 2016 r. – kierownik Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu prowadzi jako Rafał Łubowski. Teksty, wystawy i autorskie wystąpienia naukowe publikuje pod pseudonimem Rafał Boettner-Łubowski.

 • 15.05.2020 Polska międzywojenna – realia i legenda

  dr Marek Rezler
  Historyk specjalizujący się w historii wojskowości i badaniu dziejów Polski oraz Wielkopolski XIX i XX wieku, biograf i publicysta regionalny.

 • 22.05.2019 Zakończenie

  Zaproszony gość

Sekcja komputerowa

Wybierz interesujący poziom

Biuro Akademii III Wieku

Collegium Da Vinci

ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

parter, pokój R043

W czasie rekrutacji biuro ATW jest czynne w godz. 10.00-15.00

W trakcie semestrów biuro ATW jest czynne w godz. 9.00-13.00

UWAGA! W poniedziałki i środy biuro Akademii III Wieku jest nieczynne.

Kontakt

Koordynator Biura Akademii Trzeciego Wieku

atw@cdv.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.