Akademia III Wieku

Akademia III Wieku szczyci się dwunastoletnią tradycją i jest jedną z większych inicjatyw tego typu w Poznaniu.
Oferta jest skierowana do osób 50+, zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych zawodowo. Stwarzamy możliwość do zdobywania i doskonalenia wiedzy w różnych obszarach, rozwijania pasji oraz poprawy kondycji fizycznej.
Nasi wykładowcy to specjaliści w swoich dziedzinach. Współpracują z nami od lat, a słuchacze cenią sobie ich zaangażowanie i metody nauczania.
Oprócz zajęć i wykładów proponujemy naszym słuchaczom wycieczki jedno i kilkudniowe, wydarzenia organizowane na uczelni oraz dodatkowe warsztaty.
Zależy nam, aby Akademia była miejscem spotkań i zawierania nowych znajomości. Promowanie aktywności i integracja środowiska to dla nas najważniejsze cele.
Wszystkie zajęcia (poza Nordic Walking, Aqua gimnastyką oraz eSTS – eStradą Trochę Starszych) odbywają się w siedzibie Collegium Da Vinci przy ul. Kutrzeby 10 w centrum Poznania.

Seniorzy w Collegium Da Vinci

Organizacja nauki

Harmonogram roku akademickiego

 • Rekrutacja: 3-28.09.2018 r.
 • Inauguracja: 5.10.2018 r.

Przerwy świąteczne w semestrze zimowym:

 • 29.10-2.11.2018 r.
 • 20.12.2018 r.-4.01.2019 r.

Przerwy w zajęciach w semestrze zimowym:

 • 14-25.01.2019 r.
 • 11-22.02.2019 r.

Rekrutacja uzupełniająca na semestr letni:

 • 7.01-20.02.2019 r.

Przerwy świąteczne w semestrze letnim:

 • 17-23.04.2019 r.
 • 29.04-3.05.2019 r.

Zakończenie roku akademickiego: 7.06.2019 r.

* W dniach wolnych od zajęć Biuro ATW jest nieczynne.

Przydatne informacje

 • Zajęcia wszystkich sekcji odbywają się raz w tygodniu wg planu.
 • Zajęcia w sekcjach są dodatkowo płatne, zgodnie z tabelą opłat.
 • Wykłady dla wszystkich słuchaczy ATW odbywają się w piątki w godz. 10.00-11:30 w sali A004 lub A001 zgodnie z harmonogramem wykładów.
 • Wykłady objęte są opłatą członkowską.
 • Zajęcia odbywają się w budynku „Altum” i nowym skrzydle – „Novum”, do którego przejście znajduje się za portiernią w budynku „Altum”.
 • Wszystkie zajęcia (poza Nordic Walking, Aqua gimnastyką oraz eSTS – eStradą Trochę Starszych) odbywają się w siedzibie CDV przy ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu.
 • Budynek CDV jest wyposażony w windy.
 • Każdy słuchacz otrzymuje legitymację Akademii Trzeciego Wieku w Collegium da Vinci w Poznaniu, która uprawnia do uczestnictwa we wszystkich wykładach ATW, imprezach i spotkaniach organizowanych przez CDV oraz do korzystania z rabatów przygotowanych przez partnerów Akademii.
 • Słuchacz ATW może korzystać z nowoczesnej i stale zwiększającej swój księgozbiór Biblioteki, znajdującej się w gmachu Uczelni na poziomie -1.
 • Słuchacze mogą uczestniczyć w wykładach otwartych i wydarzeniach proponowanych przez CDV.
 • Słuchacze mają możliwość korzystania z wycieczek i dodatkowych spotkań, organizowanych w trakcie trwania roku akademickiego.
 • Do dyspozycji słuchaczy Akademii jest również uczelniany barek.
 • W przypadku zmiany grupy/sekcji lub rezygnacji z zajęć prosimy o poinformowanie biura Akademii Trzeciego Wieku.

Kwestie organizacyjne regulują

Zapisy

Aby zapisać się na zajęcia na semestr letni należy w terminie 7.01-20.02.2019 r. złożyć następujące dokumenty:

Zapisu można dokonać:

 • osobiście,
 • pocztą tradycyjną,
 • pocztą elektroniczną,
 • poprzez Formularz rekrutacyjny (poniżej, pod przyciskiem „Zapisz się”- dostępny od 7.01.2019 r.).

 

Opłaty należy wnosić na numer konta ATW:

Collegium Da Vinci
ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
31 1750 1019 0000 0000 1283 7917 (Raiffeisen Bank)
(w tytule przelewu należy podać NAZWĘ ZAJĘĆ oraz IMIĘ I NAZWISKO)

Pobierz formularz płatności w formacie WORD

Informujemy, że nie ma możliwości zapłaty za zajęcia w Biurze ATW.

Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się minimalnej liczby uczestników.
O przyjęciu do wybranej sekcji decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykłady w semestrze zimowym

Wykłady odbywają się co tydzień w piątki, w godz. 10:00-11:30, w sali A001/A004. Dla osób, które nie są słuchaczami ATW opłata za jeden wykład wynosi 10 zł. Warunkiem uczestnictwa w wykładzie jest okazanie legitymacji słuchacza ATW lub w przypadku jednorazowego wejścia osoby niebędącej słuchaczem – dowodu wpłaty.
 • 5.10.2018 Inauguracja roku akademickiego

  Zaproszony gość

 • 12.10.2018 Woda – fenomen życia i niezwykły symbol kulturowy

  prof. dr hab. Wanda Krzemińska
  Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; w tymże uniwersytecie pracowała jako pracownik naukowo-dydaktyczny do uzyskania profesury. Wykładała równolegle na Uniwersytecie Warszawskim (1998-2001), a jako visiting profesor, również we Francji (Paryż, Lyon, Saint Nazaire, Besancon) i w Rosji (Moskwa). W latach 2005-2017 pracowała w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, a od roku 2016 – w Colegium Da Vinci w Poznaniu. Autorka ok. 80 publikacji naukowych, w większości artykułów z dziedzin glottodydaktyki, lingwistyki stosowanej (do 1989 r.) i nauk o komunikowaniu (od 1990 r.).
  Wiedza i zainteresowania naukowe: języki i ich funkcjonowanie, komunikowanie językowe, wielojęzyczność i wielokulturowość, nowe media, komunikacja wizualna, zmiany zachowań językowych zachodzące pod wpływem cyfryzacji, przyszłość narzędzi komunikowania, prognozowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, kompresja przekazów językowych i multimedialnych, europejska polityka językowa.

 • 19.10.2018 Cypr – wstrząśnięty nie zmieszany

  Andrzej Pasławski
  Podróżnik z Krakowa, pasjonat fotografii, który głównie ukochał sobie Bałkany, ale chętnie odwiedza też inne zakątki świata.

 • 26.10.2018 Prewencja sercowo-naczyniowa ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych

  dr Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz
  W 2007 r. ukończyła Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2008-2015 pracowała w Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymała w styczniu 2013 r. po obronie pracy na temat subklinicznych powikłań narządowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym. Od 2015 r. specjalista chorób wewnętrznych oraz adiunkt – wykładowca Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W styczniu 2016 r. rozpoczęła specjalizację w dziedzinie kardiologii na Oddziale Klinicznym Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu.

 • 9.11.2018 Sposób na długowieczność – drogowskazy zdrowego żywienia

  prof. dr hab. Jan Gawęcki
  Specjalista z zakresu żywienia człowieka, twórca polskiej szkoły nutrisensoryki, wybitny uczony i pedagog, wieloletni wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, twórca Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Katedry Higieny Żywienia Człowieka oraz Zakładu Podstaw Nauki o Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dorobek naukowy Profesora Jana Gawęckiego obejmuje ponad 400 pozycji. Za swoje zasługi Profesor Jan Gawęcki został odznaczony m. in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”.

 • 16.11.2018 Kultura polityczna społeczeństwa a bezpieczeństwo państwa

  prof. dr hab. Karol Olejnik
  Historyk wojskowości, absolwent i od 1965 r. pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1984-1985 i 1990-1996 dziekan Wydziału Historycznego UAM. W latach 2008-2012 pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (obecnie Collegium Da Vinci).

 • 23.11.2018 Dramat religijny w rozważaniach wybranych filozofów

  dr Stefan Szary
  Doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii, uczeń ks. prof. Józefa Tischnera, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Collegium Da Vinci, współpracownik Akademii Walki z Rakiem, autor książek i artykułów naukowych.

 • 30.11.2018 Między słowem a obrazem, czyli poeci w pracowni malarzy

  dr Izabela Kozłowska
  Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, polonistka. Jej zainteresowania badawcze dotyczą polskiej literatury powojennej, korespondencji sztuk, problematyki melancholijnej, metodyki nauczania literatury i języka polskiego. Autorka książki „W objęciach Saturna. Melancholia w prozie rozrachunków inteligenckich (1946-1948)”. Publikowała m. in. w „Przestrzeniach Teorii”, „Pamiętniku Literackim”, „Kresach”, „Polonistyce”, „Polonistyce. Innowacjach”, „Języku Polskim w Liceum”.

 • 7.12.2018 Syberia – nieludzka ziemia?

  Jakub Rybicki
  Ekspert od krajów byłego ZSRR, miłośnik szeroko rozumianego Wschodu. Z wykształcenia wschodoznawca i socjolog, z pasji i zawodu fotograf, laureat polskich oraz światowych nagród fotograficznych. Zimą przejechał rowerem Grenlandię i zamarznięte jezioro Bajkał. W 2016 roku wspinał się na drugi najwyższy niezdobyty szczyt świata. Autor książki „Po Bajkale”, stały współpracownik magazynów i portali podróżniczych. Zawodowy storyteller i pilot wycieczek, alpinista. Rowerem, autostopem, konno i samochodem przejechał ponad 50 krajów. W podróżach szuka prawdy, dobra i piękna.

 • 14.12.2018 Życie codzienne w podpoznańskiej wsi w XVIII-XX wieku z perspektywy rodzin bamberskich

  dr Agnieszka Szczepaniak-Kroll
  Doktor nauk humanistycznych z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, zatrudniona w Pracowni Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu. Od wielu lat zajmuje się problemem osadnictwa bamberskiego w Poznaniu i okolicach oraz prowadzi badania nad współczesną migracją Niemców do Poznania i Polaków do Berlina.

 • 11.01.2019 Jak się zmieniać? O zmianach i elastyczności psychologicznej

  Sabina Sadecka
  Psycholog. Psychologię studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz na Universita di Pisa i Universita degli Studi di Torino we Włoszech. W ramach studiów międzyuczelnianych „Artes Liberales” uczestniczyła w zajęciach z psychologii sądowej, klinicznej i psychologii międzykulturowej na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia doktoranckie SWPS/PAN. Współzałożycielka centrum psychologiczno-coachingowego inspeerio, gdzie nadzoruje formalnie i merytorycznie pracę współpracujących coachów i psychoterapeutów. Prowadzi też psychoterapię indywidualną i terapię par. Współpracuje jako psycholog z kliniką leczenia niepłodności IVITA. Wspiera psychologicznie osoby chore onkologicznie w Fundacji Rak Off. Stażuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego. Uczy psychologii na studiach magisterskich i podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i w Collegium da Vinci. Jej artykuły popularyzujące wiedzę psychologiczną ukazały się m.in. na portalach gazeta.pl, onet.pl, dziecko.pl, w Personel Plus.

 • 1.02.2019 Poznań nowoczesny. Rozwój miasta od Powstania Wielkopolskiego do Powszechnej Wystawy Krajowej

  Justyna Żarczyńska
  Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od 2012 r. pracuje w Muzeum Historii Miasta Poznania, ponadto współpracuje m.in. z Wydawnictwem Miejskim Posnania. Zajmuje się nie tylko historią miasta, ale również sztuką – zarówno polską, jak i zagraniczną.

 • 8.02.2019 Czy cholesterol jest jedynakiem?

  dr Alicja Brożek
  Doktor nauk medycznych, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, starszy wykładowca w Zakładzie Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej. Od wielu lat zaangażowana w działalność Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Oddziału w Poznaniu, które pracuje na rzecz osób starszych w zakresie poprawy jakości ich życia, integracji oraz aktywizacji. Poza działaniami zawodowymi prowadzi warsztaty i szkolenia dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

Wykłady w semestrze letnim

 • 1.03.2019 Dlaczego warto być królikiem? – czym są badania kliniczne

  dr Małgorzata Duszyńska
  Kardiolog, internista, hipertensjolog. Rozpoczęła swoją karierę zawodową od pracy w szpitalu im. Strusia w Poznaniu. Była także zastępcą ordynatora na oddziale kariologicznym w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej. Obecnie jest lekarzem i szefem pracowników medycznych w Centrum Medycznym Synexus w Poznaniu, gdzie zajmuje się badaniami klinicznymi. Ukończyła Podstawową Szkołę Muzyczną przy ul. Solnej w klasie skrzypiec i przez wiele lat zajmowała się śpiewem. Prywatnie jest wielbicielką natury, kocha pracę w ogrodzie i podróże z przyjaciółmi. Pacjenci i koledzy po fachu postrzegają ją jako świetnego specjalistę, a przede wszystkim życzliwego i pełnego ciepła człowieka.

 • 8.03.2019 Sytuacja życiowa osób starszych w różnych regionach świata

  Karolina Jankowska
  Członkini Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, opiniodawczyni i autorka projektów ustaw. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, w Sejmie RP oraz w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obecnie wykonuje czynnie zawód adwokata oraz przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej na temat prawnomiędzynarodowej ochrony osób starszych.

 • 15.03.2019 Szlak Piastowski

  dr Włodzimierz Łęcki
  Doktor nauk technicznych, wojewoda poznański, senator V kadencji, krajoznawca, wielki popularyzator i znawca Wielkopolski, autor i współautor 70 książek krajoznawczych i przewodników turystycznych (m.in. „Wielkopolska”, „Poznań i okolice”, „Szlak Piastowski”).

 • 22.03.2019 Senior w kancelarii notarialnej – najczęściej dokonywane czynności i zabezpieczenie praw

  Sławomir Łakomy
  Notariusz

 • 29.03.2019 Styl nie zna wieku – o wizerunkowych zasadach i tworzeniu własnego stylu

  Basia Józefiak
  Doradca wizerunku, stylistka i personal shopper. Zawodu uczyła się m.in.w Central Saint Martin w Londynie, w szkole Goshy Kusper, w VIAMODA Wyższej Szkole w Warszawie oraz w Fashion Projekt.

 • 5.04.2019 Jak się uczy mózg?

  dr Marta Majorczyk
  Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zainteresowania naukowe oscylują wokół rodziny (życie rodzinne, funkcjonowanie rodziny, procesy zachodzące w rodzinie), ról rodzinnych (ojciec, matka, dziecko, dziadkowie), relacji rodzinnych, wsparciem, mentoringiem, tutoringiem i coachingiem rodzicielskim a także rozwojem człowieka w biegu życia, jego edukacji i wychowania, opieki rozwojowej i systemu opieki nad małym dzieckiem oraz problematyką aksjologiczną i etyczną w działalności pedagoga i psychologa.

 • 12.04.2019 Funkcje muzyki w filmie fabularnym

  prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski
  Profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filmoznawca, teatrolog. Stopień doktora uzyskał w 1995 r. na podstawie pracy „O eseistyce Bolesława Micińskiego”, natomiast habilitację w 2005 r. na podstawie całego dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej „Teatr i religia sztuki. Parsifal Richarda Wagnera”. Zajmuje się estetyką i teorią filmu, historią i teorią mediów, kulturami mediów i relacji, historią filmu amerykańskiego i niemieckiego, powinowactwem sztuk, muzyką filmową i teatralną, dramatologią, operą i dramatem muzycznym.

 • 26.04.2019 Harmonie światła i barwy w twórczości wybranych europejskich kolorystów nowożytnych

  prof. UAP dr hab. Rafał Łubowski
  Rzeźbiarz i artysta sztuk wizualnych. Zajmuje się również działalnością z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki (opublikował ponad 100 rozmaitych tekstów, dotyczących wspomnianych dziedzin). Doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Studia w latach 1994-2000 w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej. Doktorat na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2006 r. Habilitacja na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku w 2014 r. Tworzy instalacje, obiekty i kompozycje rzeźbiarskie oraz prace z dziedziny malarstwa, podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami i poetykami twórczymi. W swojej sztuce odnosi się także do wybranych możliwości technik cyfrowych. Swoje rozważania od 2002 r. publikował na łamach „Kwartalnika Rzeźby. Orońsko”. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jako kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki. Od października 2016 r. – kierownik Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

 • 10.05.2019 Żyjąc w erze postprawdy i fake newsów

  dr Kinga Przybysz-Polakowska
  Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, autorka opracowań z zakresu analizy dyskursu medialnego, a także praktyk komunikacji marketingowej i komunikacji w organizacji. Obszary zainteresowań: public relations, CSR, media relations, dyskurs medialny.

 • 17.05.2019 Zioła stosowane w terapii wybranych chorób

  prof. dr hab. Wiesława Bylka
  Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu (1970 r.). Posiada specjalizację I stopnia z zakresu zielarstwa leczniczego. Po rocznej pracy w aptece działalność zawodową związała z Katedrą i Zakładem Farmakognozji, gdzie uzyskała stopień doktora, doktora habilitowanego oraz tytuł profesora nauk farmaceutycznych w specjalności farmakognozja. Obecnie jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakognozji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z Farmakognozji dla studentów farmacji, z Podstaw ziołolecznictwa i Ziołolecznictwa dla studentów kosmetologii oraz liczne zajęcia fakultatywne z zakresu fitoterapii, szczególnie układu oddechowego, immunologicznego, nerwowego, zaburzeń nastroju oraz działania roślin pochodzenia pozaeuropejskiego dla studentów Wydziałów Farmaceutycznego, Lekarskiego i Dietetyki UM w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Sekcji Fitoterapii przy Polskim Towarzystwie Lekarskim.

 • 24.05.2019 Myśl – język (polski) – rzeczywistość: u progu XXI wieku

  dr hab. Michał Szczyszek
  Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego, adiunkt Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego. Zainteresowania naukowe: interpersonalna komunikacja językowa, wariant mówiony języka polskiego oraz werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji międzyludzkiej, a także lingwistyka komputerowa. Zajmuję się zagadnieniami polszczyzny współczesnej, zwłaszcza jej słowotwórstwem, oraz problematyką związaną z normą językową. Publikacje książkowe: a) autorskie: „O porozumiewaniu się międzyludzkim. Wariant mówiony języka polskiej wspólnoty komunikatywnej: słowotwórstwo, leksyka, składnia”, Poznań 2013; „Derywaty z przyrostkiem –owicz w języku polskim (doba nowopolska)”, Poznań 2006; b) współredagowane: „Kształtowanie się wzorców i wzorów językowych”, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego, M. Szczyszka, Poznań 2009. Dr hab. Michał Szczyszek jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, redakcji czasopisma „Investigationes Linguisticae”.

 • 31.05.2019 O tajnikach japońskiej mentalności

  prof. dr hab. Estera Żeromska
  Japonistka, kierownik Zakładu Japonistyki i Katedry Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w literaturoznawstwie japońskim, szczególnie historii teatru japońskiego. Stopień doktora uzyskała w 1994 r., broniąc na Uniwersytecie Warszawskim pracę pt. „Powrót do przeszłości – czas w dramacie awangardowym lat sześćdziesiątych XX wieku w Japonii”. W 2004 r. na Uniwersytecie Warszawskim uzyskała habilitację. Profesor Estera Żeromska została odznaczona przez rząd Japonii Orderem Wschodzącego Słońca – Złote Promienie z Rozetą za wkład w badania japonistyczne, nauczanie języka japońskiego oraz propagowanie kultury japońskiej w Polsce. Ponadto aktywnie włączała się w rozmaite działania charytatywne na rzecz poszkodowanych w wielkim trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w 2011 r. na terenach wschodniej Japonii.

 • 7.06.2019 Zakończenie Roku Akademickiego – Kobieta w islamie

  Anna Lutosławska-Jaworska
  Profesorami Anny Lutosławskiej byli Redutowcy – Juliusz Osterwa, Maria Dulęba oraz Edmunt Wierciński. Zagrała 11 ról Szekspira, 5 ról J. Słowackiego, i 3 role Wyspiańskiego, a więc określano ją jako aktorkę wielkiego repertuaru. Grała oczywiście również w sztukach współczesnych: Gombrowicza, Grochowiaka, Brechta, Kuncewiczowej. Z reżyserów najbliżsi jej byli : Wilam Horzyca, Krystyna Skuszanka, Henryk Tomaszewski. Przez osiem lat była pedagogiem w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Otrzymała kilka znaczących nagród artystycznych: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Polonia Restituta, Nagrodę im. Ireny Solskiej za wybitne osiągnięcia aktorskie. Od ponad 40 lat ma lat własną fundację na rzecz Dzieci Niewidomych przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Od 20 lat maluje akwarele - miała dwie indywidualne wystawy w Krakowie. Ponadto pisze książki dla dzieci i dorosłych. Ma żywy kontakt ze słuchaczami na Uniwersytetach Trzeciego Wieku i w bibliotekach na spotkaniach autorskich.

Sekcje

Nowości

Sekcja komputerowa

Wybierz interesujący poziom

Biuro Akademii III Wieku

Collegium Da Vinci

ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

parter, pokój R043

W czasie rekrutacji biuro ATW jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00

W trakcie semestrów biuro ATW jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Kontakt

Katarzyna Gorwa

Koordynator Biura Akademii Trzeciego Wieku

atw@cdv.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.