Centrum Praktyczności | Collegium Da Vinci Poznań

Centrum Praktyczności

Łączymy biznes, studentów i absolwentów…

O Centrum Praktyczności

Łączymy biznes, studentów i absolwentów…

Działania Centrum Praktyczności dedykowane są partnerom biznesowym, firmom chcącym włączyć się w działania dydaktyczne Collegium Da Vinci, studentom oraz absolwentom. Dzięki tej współpracy kierunki studiów oferowane w Collegium Da Vinci odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Centrum Praktyczności odpowiada za trzy główne procesy wspomagające realizację praktycznego modelu kształcenia w Collegium Da Vinci w Poznaniu:

  • dydaktyczną współpracę z biznesem,
  • doradztwo zawodowe oraz koordynację praktyk i staży – Biuro Karier,
  • współpracę z absolwentami.

Jeśli jesteś

Możesz

Zostać Partnerem kierunku,

Dodać ofertę pracy/praktyk/stażu na www.praca.dcv.pl i szybko znaleźć kandydatów wśród studentów CDV”

Stworzyć program stażowy w swojej firmie,

Prowadzić zajęcia jako wykładowca-praktyk,

Realizować warsztaty dla studentów uczelni,

Wziąć udział w projektowaniu studiów dualnych, czy rozwijać kierunki studiów,

Zlecać projekty studentom, które będą wykonywane pod okiem dydaktyków,

Dołączyć do Rady Pracodawców,

Brać udział w spotkaniach networkingowych organizowanych przez Centrum Praktyczności.

Możesz

Zapisać się do bazy studentów poszukujących praktyk/stażu/pracy na portalu www.praca.cdv.pl

Uzyskać informację o miejscach praktyk i staży,

Uzyskać pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,

Skonsultować swoje CV zawodowe,

Wziąć udział w warsztatach rozwijających kompetencje,

Wziąć udział w spotkaniach networkingowych organizowanych przez Centrum Praktyczności,

Skorzystać z doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego),

Dokonać wyboru dalszej ścieżki kariery.

Biuro Karier Biuro Karier

Możesz

Aktywnie współtworzyć Społeczność Absolwentów CDV,

Dołączyć do grupy Absolwentów CDV na LinkedIn,

Dołączyć do grona wykładowców-praktyków,

Zostać mentorem dla studentów,

Wziąć udział w ciekawych warsztatach,

Brać udział w spotkaniach networkingowych organizowanych przez Centrum Praktyczności,

Rozwijać swoje kompetencje we współpracy z uczelnią,

Wspólnie z CDV zaprojektować nowe działania.

Dla partnerów biznesowych

Podstawowym zadaniem Centrum Praktyczności jest to, aby programy kierunków studiów były jak najbardziej atrakcyjne z biznesowego punktu widzenia. Główną zasadą tych działań jest transfer wiedzy, pomysłów i doświadczeń. Do współpracy zapraszamy przedsiębiorców, doświadczonych praktyków oraz trenerów.

Korzyści dla partnerów

WIZERUNEK

Współpraca z jedną z najstarszych niepublicznych uczelni wyższych o profilu zawodowym w Wielkopolsce to nie tylko prestiż, ale również szansa na zbudowanie wizerunku marki w środowisku biznesowym, akademickim oraz wśród studentów i absolwentów.

ROZWÓJ

Współpraca z Collegium Da Vinci to możliwość współpracy z pracownikami uczelni, studentami, absolwentami oraz innymi firmami. Współpraca ta umożliwi nie tylko transfer wiedzy, ale również pomysłów i doświadczenia.

WSPÓŁPRACA

Dzięki realizacji działań wspólnie z CDV każdy pracodawca ma możliwość nawiązania stałych relacji biznesowych zarówno ze środowiskiem akademickim, studentami – czyli potencjalnymi pracownikami oraz innymi partnerami uczelni poprzez rozbudowany system projektów i spotkań networkingowych.

Formy wspołpracy

Centrum Praktyczności proponuje przedsiębiorcom wiele form współpracy, które przekładają się na realne korzyści dla obu stron.

Partner kierunku – każdy z kierunków studiów, które znajdują się w ofercie CDV posiada partnera w postaci firmy, która ściśle współpracuje z dydaktykami, konsultuje zmiany w programach studiów, organizuje warsztaty, praktyki i staże dla studentów, angażuje się w rozwój kierunków studiów, czyli w kształcenie swoich przyszłych pracowników.

Warsztaty – eksperci i specjaliści z firm partnerskich są zapraszani do prowadzenia warsztatów dla studentów i absolwentów, dzięki którym mają możliwość realnego wpływu na rozwój kompetencji swoich przyszłych pracowników.

Zajęcia i mentoring – praktycy z firm są zapraszani do prowadzenia zajęć dydaktycznych jako trenerzy i wykładowcy oraz do realizowania programów monitoringowych. Jako mentorzy i wykładowcy dzielą się ze studentami swoim doświadczeniem i mają możliwość wzięcia udziału w projektach mających na celu transfer wiedzy, pomysłów i doświadczeń.

Projekty case study i prace dyplomowe – każdy partner kierunku ma możliwość udostępniania case study związanego z swoja firmą, które będą rozwiązywane przez studentów w ramach zajęć dydaktycznych lub prac dyplomowych pod opieką doświadczonego nauczyciela akademickiego, we współpracy z przedstawicielem firmy.

Nasze wartości to ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZAUFANIE, SZACUNEK.

Praktyki i staże – firmy oferujące program praktyk lub staży mogą zweryfikować umiejętności, wiedzę i kompetencje naszych studentów podczas wykonywania realnych zadań w swoich firmach, natomiast studenci mają okazję zastosować zdobytą wiedzę w praktyce i zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.

Rada Pracodawców – przedstawiciele najbardziej aktywnych partnerów są zapraszani do zasiadania w Radzie Pracodawców, która pełni rolę doradczą w procesie projektowania oraz modyfikowania kierunków studiów dla potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku pracy.

Studia dualne – to projekt, w którym część zajęć na kierunku realizowana jest na uczelni, a część w ramach projektów u pracodawcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu studia są jeszcze bardziej praktyczne.

Networking – partnerzy kierunków są zapraszani na tematyczne spotkania networkingowe, podczas których mają możliwość nawiązania współpracy zarówno ze studentami, absolwentami, nauczycielami akademickimi, jak i innymi firmami.

Zapoznaj się z naszą ofertą dla firm i organizacji pozarządowych.

Prowadząc agencję zatrudnienia współpracujemy z pracodawcami i rekruterami. Ponad 100 firm uznało nas za rzetelnego partnera publikując oferty pracy podczas Wirtualnych Targów Pracy.

Kontakt

Dołącz do grona partnerów biznesowych CDV i kreuj wspólnie z nami kierunki studiów odpowiadające w pełni na potrzeby współczesnego rynku pracy!
Marta Szmyt - Specjalista ds. współpracy z Biznesem

Dla studentów – Biuro Karier

Naszą misją jest wspieranie Was – studentów i absolwentów CDV w starcie i rozwoju zawodowym!

W Biurze Karier:

  • Znajdziesz wsparcie i narzędzia pomocne w poszukiwaniu pracy, stażu lub praktyki,
  • Przeanalizujesz swoje predyspozycje zawodowe,
  • Dokonasz wyboru dalszej ścieżki rozwoju,
  • Przygotujesz profesjonalne dokumenty aplikacyjne m.in. CV oraz list motywacyjny,
  • Przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Dla absolwentów

Jako absolwent Collegium Da Vinci możesz skorzystać z oferty Centrum Praktyczności i włączyć się lub kontynuować współpracę z uczelnią.

WYKŁADOWCA-PRAKTYK

Możesz zostać zaproszony do prowadzenia warsztatów, ćwiczeń na kierunkach studiów oferowanych przez Collegium Da Vinci, jeśli: posiadasz wykształcenie wyższe, posiadasz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w branży, osiągasz sukcesy zawodowe i posiadasz wiedzę, umiejętności, kompetencje praktyczne i dydaktyczne (weryfikowane przez Kierownika Katedry danego kierunku).

MENTOR

Możesz zostać zaproszony do pełnienia roli mentora dla swoich młodszych kolegów – studentów Collegium Da Vinci. Na czym polega mentoring? To partnerska relacja między osobami o zróżnicowanym poziomie doświadczenia, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału.

WARSZTATY

Możesz brać udział w szeregu ciekawych warsztatów rozwojowych dedykowanych dla współpracowników uczelni, studentów oraz absolwentów.

Dla absolwentów

NETWORKING

Możesz brać udział w tematycznych spotkaniach networkingowych wspólnie ze studentami oraz partnerami biznesowymi, których celem jest transfer wiedzy, pomysłów i doświadczeń.

DORADZTWO

Możesz skorzystać z doradztwa zawodowego oferowanego przez doświadczonych doradców oraz doradztwa kariery lub przedsiębiorczości. Poprowadzimy Cię przez ścieżkę planowania rozwoju zawodowego oraz ścieżkę zakładania własnej firmy.

PROJEKTOWANIE

Możesz dołączyć do zespołu projektującego inne działania związane ze współpraca uczelni

Kontakt

Dołącz do Społeczności Absolwentów CDV! Skontaktuj się z Liderem procesu Współpracy z Absolwentami.
Kamila Bilicka - Doradca zawodowy oraz przedsiębiorczości | Lider procesu Współpracy z Absolwentami

Zespół Centrum Praktyczności

Skontaktuj się z nami
Magdalena Ignaczak - Kierownik Centrum Praktyczności | Doradca zawodowy oraz przedsiębiorczości | Lider procesu doradztwa zawodowego i koordynacji praktyk/staży

Pokój A410

Kamila Bilicka - Doradca zawodowy oraz przedsiębiorczości | Lider procesu Współpracy z Absolwentami

Pokój A410

Marta Szmyt - Specjalista ds. współpracy z Biznesem

Pokój A410

Agnieszka Rau - Specjalista Centrum Praktyczności | Monitoring losów Absolwentów | Coach

Pokój A410