-
EmotionsLAB

emotionsLAB = wiedza + badacze + Ty + sprzęt

emotionsLAB skupia zespół badaczy oraz ludzi biznesu doskonale rozumiejących rynek. Badamy za pomocą metod tradycyjnych, nowoczesnych technologii oraz według autorskiej metodologii wypracowanej poprzez doświadczenie naszych badaczy.

poznaj nasz zespół

Wojciech Jagodziński

Jest socjologiem-analitykiem, badaczem rynku oraz członkiem zespołów doradczych. Buduje narzędzia analityczne, prowadzi eksperckie badania ilościowe i jakościowe wspierające działania strategiczne. Ma za sobą 9 lat doświad­czeń w branży i ok. 160 zrealizowanych projektów dla sektora publicznego, organizacji pozarządowych i biznesu. Współpracuje z firmami z branży badawczej, konsultingowej i reklamowej, a także organizacjami gospodarczymi.

Paulina Markiewicz

Specjalistka badań ilościowych i jakościowych (FGI, IDI) z wykorzystaniem eye-trackingu i elektroencefalografu (EEG). Absolwentka socjologii i politologii, doktorantka w zakładzie Metod i Technik Badań Socjologicznych UAM w Pozna¬niu, nauczyciel akademicki WSG w Bydgoszczy. Główne obszary zainteresowań: rewitalizacja, edukacja, turystyka, kultura i sztuka, badanie produktu, użyteczność stron www.

Michał Mycka

Specjalista w realizacji badań ilościowych oraz w wykorzystaniu metod biometrycznych (EEG oraz analiza ekspresji mimicznych). Psycholog eksperymentalny w poznańskim Setapp (software development house). Główne obszary zainteresowań: gry i aplikacje komputerowe oraz mobilne, badania użyteczności i user experience, badania reklamy, badania decyzji zakupowych w środowiskach wirtualnych, motywacja użytkowników i graczy.

Dominik Postaremczak

Socjolog, przedsiębiorca i doradca zawodowy. Od 2010 r. zawodowo zajmuje się badaniami rynku pracy, eduka¬cji i administracji publicznej oraz doradztwem zawodowym. Jest autorem publikacji poświęconych tematyce rynku pracy, edukacji, polityki społecznej, samorządu terytorialnego, jak również aktywizacji zawodowej. Posiada również doświadczenie w realizacji badań marketingowych. Od czerwca 2015 r. ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. współpracy z pracodawcami.

Hubert Sarrazin

Specjalista badań jakościowych (FGI, IDI) i etnograficznych, które prowadzi samodzielnie od 15 lat. Socjolog, ab¬solwent UAM w Poznaniu. W kręgu jego szczególnych zainteresowań są takie dziedziny jak: badania prototypów produktów, badania prototypów usług, badania prototypów komunikacji marketingowej, badanie wpływu czynników emocjonalnych na procesy decyzyjne i zakupowe, badania zachowań motywów zakupowych, badania insightów konsumenckich.

Tomasz Włodarczyk

Menedżer emotionsLAB odpowiedzialny za proces badawczy i kontakt z klientem od momentu powstania koncepcji badania aż do raportu końcowego. Socjolog z doświadczeniem w realizacji badań rynku z zastosowaniem metod jakościowych i ilościowych, szczególnie w badaniach branży edukacyjnej. Główne obszary zainteresowań: socjologia obrazu, marketing usług, doświadczenia użytkownika (user experience).

Michał Grycz

W emotionsLAB odpowiedzialny za infrastrukturę oraz bezproblemowe przeprowadzanie badań. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, dla którego zdecydowanie większym wyzwaniem stały się komputery. Związany ze szkolnictwem wyższym od samego początku kariery zawodowej jako informatyk, ale także wykładowca, twórca kursów e-learningowych i redaktor czasopisma naukowego.