covid-19 | Collegium Da Vinci Poznań

Podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Na terenie uczelni zachowaj bezpieczną odległość

  • Minimum 1,5 metra.

Przemieszczaj się po budynku tylko w maseczce lub przyłbicy ochronnej.

Zasłaniaj usta i nos łokciem podczas kaszlu i kichania.

Często dezynfekuj i myj ręce.

  • minimum przez 30 sekund

Pytania?

Skontaktuj się ze swoim opiekunem kierunku, lub Aniołem