Coaching – Collegium Da Vinci Poznań
29 października 2019
Małgorzata Chełkowska-Dorna - Wykładowca

Coaching

dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów?

Aktualnie jest bardzo dobry moment na podjęcie studiów coachingowych, szczególnie w Polsce. Psychologia pracy, umiejętności miękkie, mediacje, negocjacje na różnych szczeblach hierarchii w zakładzie pracy, facylitacja – czyli metoda niedyrektywnego moderowania pracy zespołu, szkolenia i pomoc w zakresie komunikacji na poziomie pracowników oraz na linii pracownik przełożony – to tematy, na które przez długi czas nie zwracano uwagi. Obecnie, podążając za wynikami firm zachodnich oraz japońskich, coraz bardziej inwestuje się nie tylko w samego pracownika, ale także w atmosferę pracy. Podstawą wysokich osiągnięć wielu biznesów jest pracownik, który dobrze czuje się w pracy i jest zmotywowany do działania, a on sam wskazuje atmosferę, jako czynnik wiążący go z organizacją mocniej, niż wynagrodzenie.

Proces coachingu

Współpraca z zarządem dużych firm oraz korporacji często jest trudna. Zarząd oczekuje szybkich obserwacji oraz natychmiastowych efektów. Cele coachingu w oczach zleceniodawcy są proste – to lepszy, bardziej wydajny pracownik, który przyniesie firmie więcej zysku. Pracodawca chętnie rozpisałby cele wyznaczając konkretny poziom sprzedaży przypadający na danego pracownika, wynik musi być bowiem mierzalny w krótkiej perspektywie.  Dobry coach będzie wiedział, że takich efektów nie może gwarantować, bo cele układa indywidualnie z pracownikami, a następnie zatwierdza je wraz z nimi i ich przełożonymi. Wzrost sprzedaży, efektywności osobistej danego pracownika, będącego w procesie coachingu to „efekt uboczny” holistycznej pracy coachingowej. Czasami, żeby lepiej sprzedawać, trzeba popracować nad pewnością siebie, czasem nad relacją z przełożonym, czasem nad sposobem komunikacji z klientem. Powody trudności, występujących w pracy lub w życiu prywatnym mogą być bardzo różne, coaching pomaga te powody zidentyfikować i przygotować klienta do ich przezwyciężenia. W dalszych krokach pracuje się nad poprawieniem efektów działań, poprzez wprowadzanie zmian opartych na zasobach i kompetencjach klienta. Kluczem do lepszych wyników jest maksymalne wykorzystanie potencjału pracowników i dopasowanie do nich zadań, a także poszukiwanie źródeł indywidualnej motywacji.

Główne narzędzia, które stosuje się w procesie coachingu to np.:

  • koło priorytetów czy kompetencji,
  • mapa celów,
  • zmiana perspektywy,
  • metoda SMART,
  • analiza pola sił,
  • model poziomów logicznych Diltsa,
  • karty coachingowe,
  • linia czasu.

Pomagają one spojrzeć na sytuację z innej perspektywy, doprecyzować cele i wytyczać ścieżkę dotarcia do nich.

 „Dobry coach będzie wiedział, że takich efektów nie może gwarantować, bo cele układa indywidualnie z pracownikami, a następnie zatwierdza je wraz z nimi i ich przełożonymi.”

Dobre studia coachingowe, które oferuje Collegium Da Vinci, na pierwszym miejscu stawiają praktykę, która pozwala zrozumieć efekty pracy oparte na tej metodzie. Ważne jest to, aby nie zapomnieć, że coach nie jest szkoleniowcem. Bardzo często jedna osoba wykonuje oba te zawody, jednak jej zadania są zupełnie inne i to również należy uświadomić zleceniodawcy. Szkoleniowiec pomaga przyswoić konkretną wiedzę, po tym jak dobrze wybada potrzeby szkoleniowe organizacji. Coach natomiast prowadzi procesy skłaniające do myślenia, pogłębionej refleksji, a w rezultacie – poszerzające świadomość. Dzięki temu klienci stają się bardziej samodzielni w działaniu niż po klasycznym szkoleniu. Szkolenie natomiast może być dobrym uzupełnieniem procesu, jeśli okaże się, że na przykład w organizacji jest mała wiedza z zakresu zasad skutecznej komunikacji. Znając potrzeby rynku, w naszym programie studiów bardzo mocno zaakcentowane są obie ścieżki po to, żeby w sposób kompletny rozumieć problemy organizacji i móc towarzyszyć jej w procesie zmiany.

Sprawdź doradztwo i coaching w CDV

Gotowe recepty nie zdają egzaminu. Praca coacha to wspólne poszukiwania rozwiązań dla tego konkretnego klienta i jego zespołu. Dzięki dobremu rozpoznaniu zasad i zależności, panujących  w firmie, można dobrać metody szkoleniowe, które w możliwie najkrótszym czasie przyniosą najlepsze efekty. Dobrze przeprowadzone szkolenia i procesy coachingowe dają w rezultacie wszystko to, na czym zależy pracodawcy – pracowników, którzy działają sprawniej i lepiej zorganizowani, czując, że mają wpływ na sytuację, co sprawia z kolei, że pracują wydajniej i mogą generować większy zysk dla firmy. Pracownik, który rozumie wagę swojej pracy, niezależnie od szczebla w hierarchii, jest bardziej zmotywowany do działania, a wykonywana praca przynosi mu więcej satysfakcji, przez co wzrasta też jego poczucie własnej wartości.

Coaching w polskim biznesie

Skuteczny coaching daje duże możliwości rozwoju oraz realizacji zawodowej. Pracodawca decydując się na pomoc coacha wyraża gotowość zmiany i musi być świadomy tego, że dodaje swoim pracownikom mocy sprawczej. W procesie zobaczą i często docenią swoje kompetencje, zasoby i umiejętności, a także nauczą się z nich korzystać.

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.