(Nie)poradnik maturzysty #7: Studiować czy pracować – oto jest pytanie – Collegium Da Vinci Poznań
13 maja 2024

(Nie)poradnik maturzysty #7: Studiować czy pracować – oto jest pytanie

Co będzie dla Ciebie bardziej korzystne? Podjęcie pracy zaraz po maturze, a może wybór ścieżki edukacyjnej na studiach? A może jest szansa, że uda Ci się pogodzić obie opcje? Zdecydowanie kwestia wyboru między studiowaniem a pracowaniem nie jest łatwe, ale możemy pomóc Ci w podjęciu decyzji.

W momencie, gdy maturzyści zbliżają się do końca swojej szkolnej drogi, staje przed nimi jedno z najważniejszych pytań życiowych: czy wybrać kontynuowanie nauki na uczelni czy też podjąć pracę zawodową? Ta decyzja może wydawać się trudna i przepełniona dylematami, ale warto się zastanowić nad różnymi aspektami obu opcji, aby podjąć świadomą decyzję.

Studia czy praca? Czy warto poświęcić kolejne pięć lat na edukację kosztem równie cennego doświadczenia zawodowego? Czy tytuł zawodowy jest tego wart? Czy może lepiej od razu poszukać zatrudnienia? Nawet jeśli miałoby to być stanowisko stażysty parzącego kawę i segregującego dokumenty… A później, jakoś to będzie?

Kto będzie bardziej wartościowy dla pracodawcy? Student bez doświadczenia czy pracownik bez wykształcenia? Co będzie najlepszym rozwiązaniem w odniesieniu do realiów dzisiejszego rynku pracy? Czy „student z doświadczeniem” to mit? A może istnieje złoty środek? Spróbujmy się temu przyjrzeć dokładniej.

Zdefiniuj swoje cele

Pierwszym krokiem w rozważaniu tego dylematu jest zastanowienie się nad swoimi celami zawodowymi oraz tym, co chcielibyśmy osiągnąć w przyszłości. Czy potrzebujemy konkretnego wykształcenia, aby osiągnąć nasze cele? Czy praca zawodowa w danym momencie może przynieść nam więcej korzyści niż kontynuowanie nauki? Odpowiedzi na te pytania mogą być kluczowe w podejmowaniu decyzji.

Dziś mury uczelni opuszcza trzy razy więcej absolwentów niż 30 lat temu. Dawniej, by dostać się na studia, uczniowie przygotowywali się nie tylko do egzaminu maturalnego, ale również do egzaminów wstępnych na uczelnię. A więc nauka związana z wyuczonym zawodem zaczynała się stosunkowo wcześniej – w profilowanych klasach szkół średnich. Na palcach jednej ręki można było policzyć osoby, które były zdecydowane na kontynuowanie edukacji na uczelni wyższej.

Obecnie sytuacja zupełnie się odwróciła – na palcach jednej ręki można policzyć uczniów, którzy nie idą na studia. Niektóre uczelnie borykające się z problemem niżu demograficznego zrezygnowały z egzaminów wstępnych, dając tym samym możliwość rozpoczęcia studiów o wiele większej liczbie osób. Nastała tzw. moda na studiowanie. Dziś zdecydowana większość uczniów szkół średnich nie wyobraża sobie zakończenia edukacji na poziomie egzaminu maturalnego.

Jest jedno „ale”. 30 lat temu ukończenie studiów wiązało się z awansem społecznym. A jak jest dziś?

Czy można pogodzić studia i pracę?

Studiowanie na uczelni może być doskonałą drogą dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w konkretnej dziedzinie oraz zdobyć specjalistyczne umiejętności. Uczelnie oferują różnorodne programy edukacyjne, które mogą otworzyć nowe możliwości zawodowe i zapewnić solidne podstawy w danej branży. Ponadto, studia mogą być doskonałą okazją do poznania nowych ludzi i budowania relacji, które mogą być wartościowe zarówno podczas nauki, jak i w przyszłej karierze zawodowej.

Jednakże, wybór studiowania nie zawsze jest jednoznaczny. Dla niektórych maturzystów, praca zawodowa może być atrakcyjną alternatywą. Podjęcie pracy po ukończeniu szkoły może przynieść nie tylko finansowe korzyści, ale także możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego, które może być cenne na rynku pracy. Ponadto, dla niektórych osób praca może być sposobem na odnalezienie się i znalezienie swojej ścieżki zawodowej, co może być równie wartościowe jak zdobywanie wykształcenia.

Warto również wziąć pod uwagę fakt, że studia i praca zawodowa nie muszą być wykluczające się. Coraz więcej uczelni oferuje elastyczne formy nauki, które pozwalają na równoczesne studiowanie i pracę. Dzięki temu można zdobywać wykształcenie, nie rezygnując z możliwości zarobkowania i zdobywania doświadczenia zawodowego.

„Pracodawca poszukuje studenta z doświadczeniem”

Stwierdzenie to częściowo jest prawdą. Pracodawcy, prowadząc rekrutację na stanowiska szczebla juniorskiego, największą uwagę poświęcają kandydatom, którzy już na studiach zdobyli doświadczenie. Nie mówimy tu wyłącznie o osobach, które godzą naukę na studiach z pełnoetatową pracą.

Bardzo cenne okazuje się doświadczenie zdobyte na praktykach, stażach realizowanych w ramach programu uczelni lub poza nim.

Nie jest też absolutnym wymogiem, aby osoba starająca się o pracę miała w ręce dyplom ukończonych studiów kierunkowych oraz doświadczenie stricte związane z danym stanowiskiem. Pracodawcy są elastyczni i w tej kwestii z tego przede wszystkim względu, że coraz trudniej na rynku pracy o pracownika rzetelnego i sumiennego. Pracodawca wie, że studenci poszukujący możliwości rozwoju również poza środowiskiem akademickim, to osoby gotowe na podjęcie nowych wyzwań.

A co z osobami, które z wielu przyczyn w trakcie studiów podejmują się zatrudnienia dorywczego?

Oni również są doceniani, ponieważ organizując czas na naukę i pracę zarobkową, szlifują cenne umiejętności organizowania czasu oraz ustalania priorytetowości zadań. Pracodawca wychodzi z założenia, że osoba studiująca oraz poszukująca możliwości zdobycia doświadczenia to ktoś, kto świadomie kształtuje przyszłe plany i ścieżkę zawodową.

Czy istnieje złoty środek?

Odpowiedź brzmi: tak. Na dzisiejszym rynku pracy najcenniejszym kandydatem jest student/absolwent z doświadczeniem zdobytym w trakcie studiów. Czas studiów to doskonała okazja, by poznać rynek pracy związany z daną branżą.

To czas próbowania wielu ról, a doskonałą okazją do tego są praktyki i staże, i to nie tylko te organizowane przez uczelnie. Wiele firm wychodzi do studentów z propozycją programów stażowych, które charakteryzuje elastyczny czas pracy, co pozwala na pogodzenie pracy z zajęciami na uczelni, a często są to staże płatne.