EMBA to konieczność! | Collegium Da Vinci Poznań
27 sierpnia 2021
Łukasz Kuciński - Wykładowca EMBA
Karolina Kulig - Wykładowca

EMBA to konieczność!

Wywiad z Łukaszem Kucińskim, kierownikiem studiów EMBA w Collegium Da Vinci

Karolina Kulig: W Poznaniu, w Polsce mamy niezliczoną liczbę kierunków podyplomowych, kursów, szkoleń… Czym są studia Executive Master of Business Administration i dlaczego powinny zainteresować managerów?

Łukasz Kuciński: EMBA to kierunek, który przeznaczony jest dla managerów średniego i wyższego szczebla zarządzania po to, żeby doskonalili swoje kompetencje. W programie oferujemy bardzo szeroki zakres przedmiotów, które oferują uczestnikom wiedzę z zakresu zarządzania organizacją – nie tylko przedsiębiorstwem!  Rzeczywiście kursów tego typu jest w Polsce sporo, a duże uczelnie prowadzą jakąś formę studiów MBA lub EMBA. Clou tkwi jednak w ofercie programowej.

Czym wyróżnia się więc podejście CDV?

Same przygotowania do stworzenia studiów EMBA zajęły ponad rok! Przeanalizowaliśmy każdą ofertę EMBA dostępną w Polsce oraz te zagraniczne, a na bazie tych analiz stworzyliśmy całkowicie unikalną ofertę.

Program EMBA zawiera oczywiście pewien kanon wiedzy, podstawy, które są obowiązkowe – szczególnie z zakresu prawa czy finansów, zarządzania mieniem firmy, budowania strategii. Związane jest to z faktem, że w Polsce słuchacze na bazie ukończonych studiów uzyskują uprawnienia do zarządzania spółkami Skarbu Państwa i zasiadania w radach nadzorczych.

W CDV do tego kanonu dołożyliśmy natomiast wiedzę, której w innych programach nie ma, a która jest niezwykle istotna w budowaniu odpowiednich kompetencji managerskich. Bardzo mocny nacisk stawiamy na tworzenie aktywnej kultury przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Badania Osobowości Zawodowej FACET5 i wykorzystanie innowacyjnych technik kreatywnych – w dodatku od razu w praktyce!

Czyli EMBA to również aktywne działanie?

Tak, jednym z wyzwań stawianych przed słuchaczami są warsztaty w dużych, funkcjonujących na rynku firmach partnerskich, które diagnozują u siebie jakiś problem zarządczy. Na bazie zdobytej wiedzy nasi słuchacze jako obiektywni zewnętrzni konsultanci analizują i rozwiązują realne problemy firm. Na dwa dni – w czasie weekendowego zjazdu – wchodzą do firmy, zapoznają się z nią i jej problemami, by potem, metodami kreatywnymi, wygenerować mnóstwo możliwych rozwiązań na konkretne problemy zgłoszone przez firmę. Mogą to być cele sprzedażowe, opracowanie innowacyjnych produktów, restrukturyzacje czy problemy z pozyskiwaniem odpowiednich pracowników.

To nie tylko niezwykle wartościowy sposób nauki w praktyce, ale też projekt niezwykle motywujący – nasz ostatni partner w tym projekcie zdecydował się na wdrożenie rozwiązań słuchaczy! Nasi absolwenci kończą więc kurs z praktyczną umiejętnością wykorzystania metod kreatywnych we własnej organizacji.

Niezwykle cieszy nas też, że słuchacze EMBA współpracują – łączą swój potencjał dla rozwoju firm, planują wspólne projekty i działania. Owocem kursu jest więc nie tylko specjalistyczna wiedza, ale realne, namacalne efekty, relacje, projekty.

Jakie jeszcze obszary wyróżniają EMBA w CDV na tle innych uczelni?

Ewenementem jest też szeroki blok spotkań związanych z pracą nad własnym wizerunkiem i pracy z kamerą, która jest przecież naszą pandemiczną codziennością.

Zdiagnozowaliśmy, że wiele osób pełniących wysokie stanowiska managerskiej ma często wręcz obowiązek szkolenia i przekazywania wiedzy innym, spotykają się z inwestorami czy występują jako eksperci w mediach. Nie zostali jednak nigdy do tej roli odpowiednio przygotowani. Dzięki pracy z naszymi specjalistami zostają perfekcyjnie przygotowani do przekazywania wiedzy w sposób atrakcyjny i efektywny, a swój wizerunek budują w świadomy sposób. To również zajęcia praktyczne, które pozwalają słuchaczom na sprawdzenie się przed kamerą i otrzymanie profesjonalnego, rzeczowego feedbacku.

Stosujemy szereg niekonwencjonalnych metod, w tym również zajęcia outdoorowe czy zabaw, praktycznych doświadczeń, które pozwalają na pełniejszą analizę procesów zarządczych w organizacjach przy zastosowaniu metodologii GROW MOTIVATIONⓇ.

Z jakimi jeszcze zagadnieniami spotkać się mogą studenci? 

Słuchaczom przybliżamy też zagadnienia zarządzania mieniem firmy, kwestie marketingowego podejścia do zarządzania instytucją, w tym marketing strategiczny ze wszystkimi niuansami jego tworzenia, budowy i realizacji.

Szczegółowo analizujemy narzędzia managerskie, które pozwalają zarządzać zespołami pracowników i skutecznie ich motywować – to w końcu klucz do realizacji celów przedsiębiorstwa.

Jestem bardzo dumny z wykładowców EMBA – to wysokiej klasy specjaliści w swoich obszarach. Jednocześnie są to osoby, które potrafią przekazywać swoją wiedzę i nawet najtrudniejsze zagadnienia czynią fascynującym obszarem do rozwoju dla słuchaczy. Oni z kolei podkreślają w ankietach czy mediach społecznościowych, że widzą i doceniają te starania.

Wiemy, jak ważne dla słuchaczy EMBA jest budowanie sieci kontaktów. Z kim mogą spotkać się podczas kursu?

Zakładamy, że słuchaczami mogą być osoby, które mają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem i chcą dalej rozwijać się w tych obszarach. Istotny jest wymóg rekomendacji od innego doświadczonego managera oraz konieczność przejścia przez rozmowę kwalifikacyjną. Zależy nam bowiem na tym, by poziom wszystkich uczestników był równy – czyli wysoki, by łączyły ich podobne doświadczenia. Studia EMBA mają pomóc w zbudowaniu nowych kompetencji i umocnieniu pozycji managera, a nie nauczaniu podstaw zarządzania.

Ograniczeniem nie jest reprezentowana branża – wśród słuchaczy EMBA są managerowie firm handlowych, usługowych, produkcyjnych, logistycznych, IT czy dyrektorzy marketingu. Grupa liczy około dwudziestu osób – to zapewnia łatwość komunikacji i efektywność praktycznych zajęć.

A kiedy mogą spotkać się z Panem?

Moim obszarem jest przede wszystkim psychologia w zarządzaniu, największą inspirację zawsze znajduję w drugim człowieku, w innych organizacjach.

Jestem licencjonowanym partnerem narzędzia psychometrycznego FACET5, a jego wykorzystanie na zajęciach to kolejny ewenement w skali ogólnopolskiej. Wszyscy nasi słuchacze przechodzą bowiem badania osobowości zawodowej (ich wysoki na rynku koszt wpisany jest w czesne) połączony z dwugodzinnym indywidualnym feedbackiem ze strony specjalisty.

To niezwykle cenne narzędzie pokazujące indywidualne przewagi, mocne strony i sposoby ich wykorzystania, kierunek dalszego rozwoju. Stosowane jest też w rekrutacji i podnosi jej efektywność i celność o niemal 40%!

Moim obszarem jest też analiza wpływu procesów zarządczych na budowanie kultury organizacji, odnajdywanie jej DNA. Zgodnie z tytułem mojej książki, firmę traktuję jako całość.

Collegium Da Vinci świętuje w tym roku jubileusz 25-lecia, dużo rozmawiamy o kompetencjach przyszłości w edukacji i biznesie. Jak według Pana wyglądać będzie biznes w roku 2046?

Spodziewam się, że dominować będzie automatyzacja, komputeryzacja i robotyzacja. Normą staną się rozwiązania blockchainowe. Handel w dzisiejszym rozumieniu zasadniczo się zmieni – prawdopodobnie pójdziemy w kierunku showroomów, w których produkt będzie można przetestować, ale właściwy zakup dokonywany będzie online. Firmy będą się konsolidować, podnosić efektywność, optymalizować procesy. Gdzie w tym wszystkim będzie człowiek? Jestem o to spokojny – kompetencje, umiejętności i kreatywność zawsze obronią nas na rynku. Spadnie liczba sprzedawców, handlowców, ale za to wzrośnie liczba konsultantów telefonicznych, pracowników biur obsługi klienta. W cenie będą osoby kreatywne, umiejące obsługiwać nowoczesne urządzenia, informatycy, cybernetycy, programiści.

A ludzie z odpowiednią, aktualną wiedzą managerską zawsze znajdą miejsce w rozwijaniu firm, kreowaniu ich strategii, wdrażaniu nowych rozwiązań. Dlatego jednym z elementów gwarantujących odgrywanie w przyszłości na rynku ważnej roli jest ukończenie studiów EMBA. Dzisiaj to konieczność.

Dziękuję za rozmowę!