„Przyjazna edukacja zespołów kluczem do employer brandingu” – Collegium Da Vinci Poznań

„Przyjazna edukacja zespołów kluczem do employer brandingu”

Konferencja w CDV

Głównym „zasobem” wspierającym budowanie wizerunku pracodawcy jest człowiek. Kluczem zaś do stworzenia poczucia związku z firmą jest budowanie relacji opartych na zaufaniu, tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi i odpowiadanie na potrzeby pracowników – to główny wniosek konferencji pod hasłem „Przyjazna edukacja zespołów kluczem do employer brandingu”, która odbyła się 7 marca 2019 r.

W konferencji, zorganizowanej przez CDV i firmę Coursairs, wzięło ponad 130 przedstawicieli wielkopolskich pracodawców i instytucji rynku pracy, a także wielu studentów CDV.

Tematem przewodnim konferencji było kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, możliwości pozyskania i utrzymania najlepszych pracowników, a także budowania zaangażowania zespołów. Na obecnym rynku pracy, który można nazwać rynkiem pracownika, są to kluczowe zagadnienia, nad którymi pochylają się osoby odpowiedzialne za rekrutację, rozwój oraz motywowanie pracowników.

Podczas konferencji specjaliści ze świata biznesu wskazywali na wyzwania, jakie stoją przed firmami w związku z wchodzeniem na rynek pracy nowych grup pracowniczych oraz trendy w rozwoju pracowników. Przedstawiciele wielkopolskich, dużych przedsiębiorstw pokazali przykłady dobrych praktyk związanych z zarządzaniem pracownikami, wdrażane w ich firmach. Praktycy employer brandingu przekazali uczestnikom konferencji wskazówki dotyczące budowania oraz komunikowania marki pracodawcy, a także współpracy biznesu z uczelniami.

Zobacz film z konferencji:

Galeria zdjęć

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.