Wydział Nauk Stosowanych nowością w strukturze Collegium Da Vinci – Collegium Da Vinci Poznań

Wydział Nauk Stosowanych nowością w strukturze Collegium Da Vinci

Wydziały Nauk Społecznych oraz Informatyki i Komunikacji Wizualnej łączą siły!

Nadchodzący rok akademicki 2022/2023 jest w Collegium Da Vinci rokiem zmian. Od października wszyscy studenci i wykładowcy oraz wszystkie kierunki i katedry funkcjonować będą w ramach jednego wydziału – Wydziału Nauk Stosowanych.

Wydział będzie zarządzany przez Dziekana ds. Realizacji Kształcenia dr. Krzysztofa Patkowskiego i Dziekana ds. Wsparcia Kształcenia dr inż. Janinę Rudowicz-Nawrocką oraz Zastępców Dziekanów, odpowiednio: dr inż Alicję Rytelewską i dr. Tomasza Tyksińskiego.

Od nowego roku akademickiego w Collegium Da Vinci będą funkcjonowały trzy katedry:

  • Katedra Zarządzania, której Kierownikiem została dr Izabela Grabowska.
    Katedra obejmie kierunki: Biznes Manager, IT Project Manager, Zarządzanie kreatywne, Creative Management, Urban Management i Doradztwo i Coaching.
  • Katedra Informatyki i Analizy Danych, której Kierownikiem została mgr Agnieszka Walczak.
    Katedra obejmie kierunki: informatyka, Information Technology i Data Science.
  • Katedra Mediów Kreatywnych, której Kierownikiem został mgr Bartosz Choryan.
    Katedra obejmie kierunki: Mediaworking/Marketing Internetowy, Kreatywna produkcja wideo, Grafika i Game Development.
“Obecne zmiany to pewna formalizacja tego, co już w ostatnich latach się zadziało. Obserwowanego już w ostatnich miesiącach podziału zadań między Dziekanów, ale też wdrażania w coraz większym stopniu procesowej formy zarządzania CDV. Wcześniej Wydziały czasem konkurowały ze sobą, czasem rywalizowały. W ostatnich latach coraz częściej wspierały się i wymieniały doświadczeniami. Mieliśmy jednak poczucie, że ta rakieta, jeśli dolać do niej paliwa z obu Wydziałów, mogłaby polecieć dużo dalej – nie tylko na Marsa, ale może też sięgnąć Jowisza, czy Saturna.”
dr Krzysztof Patkowski
Dziekan

Zachęcamy do lektury felietonu dr. Patkowskiego, który na blogu cdv.pl opisuje szczegóły zmian, prowadzące do nich motywacje oraz szanse, które przyniosą ze sobą te nowe okoliczności.

Rekrutacja do ostatnich grup na studiach I i II stopnia oraz studia podyplomowe trwa – sprawdź naszą ofertę!