Uczelnia WSZYSTKICH ludzi ciekawych – Collegium Da Vinci Poznań

Uczelnia WSZYSTKICH ludzi ciekawych

Ciekawość, szacunek, zaufanie, odpowiedzialność – nasze wartości!

Według naszego Mistrza pragnienie wiedzy jest naturalną cechą ludzi dobrych. Trudno się z nim nie zgodzić. Od kilku lat nasza uczelnia podąża tropem Leonarda Da Vinci, kierując się jego zasadami prowadzącymi do odkrycia i pełnego wykorzystania własnego potencjału.

Kształcimy ciekawych świata i siebie ludzi dbając przy tym o przyjazną i otwartą atmosferę. Jesteśmy uczelnią, w której WSZYSCY ciekawi świata ludzie, pracownicy przyszłości, odkrywają swoje pasje, zdobywając najbardziej aktualną i praktyczną wiedzę.

Przyświecają nam 4 wartości:

  • ciekawość,
  • szacunek,
  • zaufanie,
  • odpowiedzialność.

W Collegium Da Vinci mamy otwarte umysły i odważnie podejmujemy wyzwania. Bierzemy pod uwagę indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Jesteśmy ciekawi świata i ludzi, a przede wszystkim w CDV szanujemy odmienność i każdego takim, jakim jest. Doceniamy wartość wnoszoną przez każdego z nas.

Jesteśmy uczelnią WSZYSTKICH ludzi ciekawych!