Sukces studentów Urban Management | Collegium Da Vinci Poznań

Sukces studentów Urban Management

Izabela Jarmolińska, Denis Rybin, Zuzanna Romanowska i Berkay Ataseven - I miejsce w konkursie na zagospodarowanie nabrzeża Warty

Zespół III roku  Urban Management w składzie: Izabela Jarmolińska, Denis Rybin, Zuzanna Romanowska i Berkay Ataseven wygrał konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania nabrzeża Warty w Czerwonaku, obejmującego obszar przyległy do Akwen Mariny.

Jury przyznało naszemu zespołowi pierwszą nagrodę i przepustkę do II etapu. Studenci CDV konkurowali z profesjonalnymi zespołami projektowymi. Do konkursu wpłynęły 22 zgłoszenia.

Studenci zaprezentowali podejście do zagospodarowania nabrzeża respektujące naturalne uwarunkowania przestrzenne, wodne i środowiskowe. Opracowana koncepcja eksponuje walory krajobrazowe oraz wprowadza nowe, ożywcze funkcje integrujące gminę Czerwonak z rzeką. Łączy cechy przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej z miejscem organizacji wydarzeń kulturalnych. Koncepcja zakłada podział na pięć stref funkcjonalnych (turystyczna, sportowa, wydarzeń kulturalnych, aktywności), otoczonych pasmami zieleni. Wykorzystuje zróżnicowanie w ukształtowaniu terenu, proponując wkomponowanie w jego wzniesienie wielofunkcyjnego obiektu stanowiącego centrum wydarzeń kulturalnych.

Jeszcze w grudniu odbędzie się uroczyste spotkanie z władzami gminy, podczas którego nastąpi oficjalne
uhonorowanie laureatów konkursu.

Jury uznało, że nagrodzona praca najlepiej odpowiada warunkom konkursu. Zaproponowane rozwiązania z wyczuciem i znajomością miejsca kreują nowe zagospodarowanie terenu celem jego ożywienia i podniesienia jego atrakcyjności. Przyjęta koncepcja w sposób zrównoważony strefuje przestrzeń w odpowiedni sposób dedykując miejsca pod poszczególne funkcje. Z dużym uznaniem przyjęte zostało uwzględnienie naturalnego charakteru miejsca, jego ukształtowanie oraz ograniczeń, w tym prawnych przez co koncepcja jest wiarygodna i optymalna bez względu na tempo jej realizacji oraz ograniczenia finansowe. Za trafione należy przyjąć wskazane wielowariantowe inspiracje (…).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!