Ostatnie miejsca na studia w roku akademickim 2019/2020!

Zapisz się na studia dyplomowe i podyplomowe

W tym roku akademickim do naszej oferty na studiach dyplomowych wprowadziliśmy 2 nowe kierunki:

  • Data Science na I stopniu

Studia na kierunku Data Science są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności informatyczne i połączyć je w celu zaawansowanej analizy danych różnego rodzaju, szczególnie big data.

Na kierunek Data Science przyjmujemy kandydatów niezależnie od tego, jaki przedmiot zdawali na maturze!

Poznaj wszystkie kierunki studiów I stopnia! 

  • Mediaworking na II stopniu

Mediaworking skierowany jest do osób, które uzyskały tytuł licencjata na dowolnym kierunku i chcą, obok gruntownej wiedzy ekonomicznej i marketingowej, nabyć, w zależności od wybranej specjalizacji, praktyczną umiejętność prowadzenia handlu w internecie lub też zdobyć kompetencje do pracy dla różnego rodzaju redakcji internetowych, w tym specjalizujących się także w dziennikarstwie radiowym i wideo.

Poznaj wszystkie kierunki studiów II stopnia!

Ofertę studiów podyplomowych dla biznesu wzbogaciliśmy o 3 nowe kierunki:

  • Employer Branding Manager

Kierunek przeznaczony dla osób, które chcą nauczyć się jak budować i realizować strategie Emoloyer Brandingu, czyli budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy. Jest to umiejętność kluczowa w świetle aktualnych trendów na rynku pracy, gdzie na porządku dziennym jest walka o utalentowanych i właściwych na dane miejsce kandydatów, ale też dążenie do utrzymania uzdolnionych pracowników i zmniejszenie rotacji.

  • Badania UX

Absolwent kierunku potrafi samodzielnie projektować, przeprowadzać i analizować badania UX, czyli badania doświadczeń użytkownika. Wie także jak efektywnie włączyć wnioski z badań w proces projektowania produktów i usług, uwzględniając przy tym potrzeby różnych grup interesariuszy. Może podjąć pracę na następujących stanowiskach: UX researcher, specjalista ds. użyteczności, manager ds. badań

  • Tester automatyzujący w Selenium

Kierunek pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i rozwijania  programów testujących (skryptów testowych) w dwóch językach programowania: Python i Java. Absolwent kierunku może podjąć pracę min. jako tester automatyczny, test developer, tester automatyzujący w Selenium, tester aplikacji mobilnych w Appium, junior automation tester, QA automation tester.

W ofercie studiów podyplomowych dla nauczycieli pojawiły się 4 nowości:

  •  Edukacja medialna i profilaktyka cyber-zagrożeń wśród dzieci i młodzieży

Kwalifikacje do nauczania przedmiotów w zakresie edukacji medialnej, problemów uzależnień, mediów i cyberprzestrzeni w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych, szkołach policealnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

  • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Kwalifikacje zawodowe do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski.

  • Terapia zajęciowa z arteterapią

Kwalifikacje do pracy na stanowiskach pedagogicznych i terapeutycznych zgodnych z kierunkiem kształcenia, w placówkach oświatowych i wychowawczo-opiekuńczych (publicznych i niepublicznych). Dodatkowe uprawnienia instruktora-terapeuty zarówno w terapii zajęciowej jak i arteterapii.

  • Tutoring i coaching w edukacji

Kompetencje zawodowe w zakresie prowa­dzenia sesji coachingowej i tutoringowej, sto­sowania metod i technik wykorzystywanych w coachnigu i tutoringu, dokonywania samooce­ny i autodiagnozy oraz analizy własnych zaso­bów i deficytów wymagających doskonalenia, wejścia w rzeczywisty proces coachgingowy i tutoringowy.

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.