Przedstawiciel CDV w Radzie Sektorowej ds. Kompetencji sektora Komunikacji Marketingowej

Marek Banaszak został powołany przez Minister Rozwoju do Rady Sektorowej

29 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyła się organizowana przez Radę Sektorową ds. Kompetencji sektora Komunikacji Marketingowej branżowa konferencja ogólnopolska MarCom Skills Day: Kompetencje pracowników vs. potrzeby pracodawców. Wydarzenie odbyło się pod patronatem SAR oraz iab Polska. Podczas obrad konferencji dyskutowano o wynikach badań, zdiagnozowano potrzeby i wyzwania sektora komunikacji marketingowej oraz zaprezentowano możliwości współdziałania nad rozwiązaniami, które pozwolą lepiej dopasować system edukacji do wymagań rynku marketingowego. Ponadto w ramach dyskusji konferencyjnej pokazano, w jaki sposób wykorzystać potencjał Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w tym zakresie oraz omówiono zasady działania Rad Sektorowych.

Podczas wydarzenia zainaugurowano również oficjalnie działalność Rady Sektorowej ds. Kompetencji sektora Komunikacji Marketingowej, do której zaproszono wszystkie strony związane z kompetencjami marketingowymi – począwszy od pracodawców, instytucji edukacyjnych, aż po instytucje administracji państwowej. Członkowie Rady odebrali oficjalnie powołania Minister Rozwoju na członków Rady.

Jedną z uczelni, która włączyła się w te działania, jest Collegium Da Vinci. Marek Banaszak – Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów został powołany na członka Rady i zadeklarował aktywne uczestnictwo na rzecz rozwoju edukacji w zakresie komunikacji marketingowej.

Czym jest Rada Sektorowa ds. Kompetencji sektora Komunikacji Marketingowej?

Rada Sektorowa ds. Kompetencji sektora Komunikacji Marketingowej jest to inicjatywa, która ma za zadanie wspieranie edukacji związanej z branżą marketingową. Członkowie Rady dążą do tego, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach oraz podczas szkoleń i kursów odpowiadały na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Jedno z założeń Rady mówi o tym, że system edukacji powinien być dostosowany do rzeczywistych potrzeb sektora komunikacji marketingowej. Członkowie Rady Sektorowej będą zajmowali się m. in.:

 • identyfikowaniem oraz definiowaniem rzeczywistych wymagań zawodowych w sektorze komunikacji marketingowej,
 • identyfikowaniem potrzeb opracowania szczegółowych standardów oraz ram kwalifikacji dla branży,
 • opracowaniem aktualnych i innowacyjnych programów edukacyjnych w tym zakresie,
 • opracowaniem rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych,
 • wyznaczaniem kierunków zmian w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego,
 • dążeniem do zawierania porozumień pomiędzy instytucjami związanymi z kształceniem, a biznesem.

Członkowie Rady Sektorowej ds. Kompetencji sektora Komunikacji Marketingowej

Collegium Da Vinci w Radzie Sektorowej reprezentuje Marek Banaszak. Znalazły się w niej również takie uczelnie, jak: Collegium Civitas, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Obok uczelni wyższych w skład Rady wchodzą również eksperci organizacji i firm branżowych, m.in.: Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Związku PRacodaców Branży Internetowej iab Polska, Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Związku Pracodawców Business Centre Club, Ogólnopolskiego Panelu Badawczego, Nuntius, They.pl, WalkPR, TIME, Ringer Axel Springer Polska, GolderSubmarine, Starcom, WalkPR.

Przy Radzie Sektorowej zostanie powołane również pięć grup roboczych, które będą realizowały określone zadania:

 • grupa ds. edukacji – działania na rzecz rozwoju edukacji z zakresu komunikacji marketingowej,
 • grupa ds. rynku pracy – analizowanie zapotrzebowania rynku pracy na poszczególne zawody,
 • grupa ds. ram kwalifikacji – opracowanie i rekomendowanie zmian w systemie kwalifikacji zawodowych,
 • grupa ds. badań – rekomendowanie i opracowywanie założeń badań rynku komunikacji marketingowej,
 • grupa ds. legislacji – rekomendowanie zmian prawnych w zakresie komunikacji marketingowej.

Dzięki włączeniu się w działania Ray Sektorowej Collegium Da Vinci będzie miało nie tylko dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu kwalifikacji związanych z branżą marketingu internetowego, ale również będzie miało wpływ na tworzenie założeń dotyczących branży.

Marek Banaszak jest wykładowcą na kierunkach

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.