Premiera słownika polsko-angielsko-ukraińskiego – Collegium Da Vinci Poznań

Premiera słownika polsko-angielsko-ukraińskiego

Materiał dla zagranicznych studentów CDV jest juz dostępny!

Słownik polsko-angielsko-ukraiński z ćwiczeniami powstał z myślą o zagranicznych studentach Collegium Da Vinci w Poznaniu. E-book ma na celu pogłębienie znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie średnio zaawansowanym (B1/B2).

Publikacja jest podzielona na 13 działów tematycznych: Obsługa studenta, Kompetencje przyszłości, Tutoring, Seminarium dyplomowe oraz części dedykowane wszystkim kierunkom studiów dyplomowych I i II stopnia.

Każdy z działów zawiera tłumaczenia 50 słów, wyrażeń i specjalistycznych zagadnień oraz 9 ćwiczeń, których realizacja wymaga wykorzystania utrwalonego wcześniej słownictwa. Typy ćwiczeń to: układanie zdań w kolejności, łączenie tekstów i zdjęć, uzupełnianie zdań poprawnymi formami i wiele innych.

Na końcu e-booka znajdują się odpowiedzi do ćwiczeń.

Ta unikalna publikacja to 650 słów, wyrażeń i specjalistycznych zagadnień przetłumaczonych na język angielski i ukraiński oraz 117 ćwiczeń z materiałem graficznym!

Słownik stworzyli:

Redaktor / Opiekun merytoryczny – dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Skład zespołu – dr Klaudia Bączyk-Lesiuk, dr Weronika Bryl-Roman, mgr Paulina Głowacka, mgr Paweł Jasiński, mgr Jarosław Kowalczyk, dr Sylwia Polcyn, dr Tomasz Tyksiński, mgr Agnieszka Walczak

Tłumaczenie na j. ukraiński – dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Tłumaczenie na j. angielski – dr Weronika Bryl-Roman, mgr Paulina Głowacka, mgr Jarosław Kowalczyk, dr Tomasz Tyksiński, mgr Agnieszka Walczak

Opracowanie graficzne – mgr Jakub Paczos

Publikacja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland.