Odkrywaj swoje talenty – Collegium Da Vinci Poznań

Odkrywaj swoje talenty

i rozwijaj swoje mocne strony podczas tutoringu w Collegium Da Vinci

W Collegium Da Vinci wierzymy, że każdy posiada indywidualny i unikalny w swoim rodzaju potencjał, którego rozwój to najkrótsza droga do mistrzostwa, sukcesów i życiowego spełnienia. Wspieramy naszych studentów w odkryciu, wzmocnieniu i wykorzystaniu w praktyce naturalnych predyspozycji.

Właśnie dlatego wprowadziliśmy w Collegium Da Vinci, wzorem renomowanych uniwersytetów Cambridge i Oxford, metodę zindywidualizowanej pracy ze studentami, jaką jest tutoring.

 „Co się stanie, kiedy zaczniemy myśleć o tym, co jest dobre w ludziach, zamiast skupiać się na tym, co w nich jest do poprawy”.

Donald O. Clifton, amerykański psycholog, pedagog, pisarz, badacz i przedsiębiorca, współtwórca teorii talentów

Tutoring w CDV jest procesem wspomagania rozwoju studentów poprzez wzmacnianie ich niezależności, sprawczości i odpowiedzialności za swoje kształcenie. Program zakłada pracę w małych grupach oraz indywidualne spotkania Tutora ze studentem. Koncentruje się na mocnych stronach i celach studenta. Tutoring to czas na budowanie samoświadomości i refleksję nad dalszym rozwojem – zawodowym, naukowym, osobistym i społecznym.

  • Jako student I roku w Collegium Da Vinci wykonasz bezpłatnie w ramach programu tutoringu badanie Gallupa – Clifton StrengthsFinder® (cena rynkowa 19,99 USD) oraz test Insightful Profiler™.
  • Wyniki obu testów przeanalizujesz przy wsparciu tutora.
  • Wyznaczysz własne cele rozwojowe na czas studiów.
  • W trakcie studiów będziesz rozwijać swoje mocne strony w ramach zajęć z tutoringu i na zajęciach przedmiotowych przy wsparciu tutora i innych wykładowców.
  • Clifton StrengthsFinder® amerykańskiego Instytutu Gallupa, nazywany także testem Gallupa – wyjątkowe narzędzie do diagnozy talentów i mocnych stron, które pomoże Ci w głębszym poznaniu siebie, tego jak działasz, w czym tkwi Twoja przewaga, w czym możesz osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty. Narzędziem tym przebadano już ponad 10 milionów ludzi na całym świecie.
  • Test Insightful Profiler™ (iP121)  – polskie narzędzie psychometryczne, pozwalające na poznanie Twoich potrzeb i związanych z nimi czynników motywujących i demotywujących Cię do pracy, określenie Twojego indywidualnego  potencjału do rozwoju kluczowych kompetencji zawodowych, poznanie wewnętrznych ograniczeń dla pomyślnego rozwoju zawodowego, zdefiniowanie cech wyróżniających Cię na tle innych ludzi i określenie naturalnych ról w zespole.

Studenci o tutoringu

Tutorzy w CDV

Mamy 37 certyfikowanych tutorów na wszystkich kierunkach studiów, po najlepszej w Polsce Szkole Tutorów Collegium Wratislaviense.

Sprawdź naszą ofertę!