Nowy Rektor Collegium Da Vinci – Collegium Da Vinci Poznań

Nowy Rektor Collegium Da Vinci

Dr hab. Marek Zieliński, prof. CDV, objął stanowisko 1 października 2022.

1 października 2022 stanowisko Rektora Collegium Da Vinci objął dr hab. Marek Zieliński, prof. CDV. Rektor będzie zarządzał dydaktycznym obszarem pracy Uczelni skupionym wokół nowego Wydziału Nauk Stosowanych.

Po piętnastu latach pracy w Collegium Da Vinci, w tym dziesięciu latach na stanowisku Rektora, z uczelnią żegna się dr inż. Krzysztof Nowakowski.

W imieniu społeczności Collegium Da Vinci dziękujemy Panu Doktorowi i wyrażamy głębokie uznanie za lata wytężonej pracy i realizację licznych projektów: transformację Uczelni z Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Collegium Da Vinci, wdrożenie nowego modelu kształcenia czy niedawne otwarcie eN Studios.

Profesor Marek Zieliński to szósty w historii Rektor Collegium Da Vinci, po dr. hab. Kazimierzu Robakowskim, prof. UAM (1996 – 1999), dr. hab. Annie Michalskiej, prof. WSNHiD (1999 – 2002), dr. hab. Waldemarze Łazudze (2002 – 2008), dr. hab. Karolu Olejniczaku (2008 – 2012) i dr. inż. Krzysztofie Nowakowskim (2012 – 2022).

Sylwetka Rektora Marka Zielińskiego, prof. CDV

Absolwent Wydziału Zarządzania i Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2008 roku obronił pracę doktorską pt. Kształtowanie procesów komunikacji pomiędzy uczestnikami imprez targowych, a w grudniu 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Od grudnia 2020 do września 2022 pracował w roli profesora uczelni w Instytucie Marketingu, Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W swojej pracy naukowej koncentruje się na relacjach biznesowych (członek IMP Group), które badał z perspektywy zaufania, dzielenia się wiedzą oraz adaptacji. Aktualne badania dotyczą roli i znaczenia nowych technologii (AI, IoT) w relacjach B2B. Jako kierownik trzech grantów naukowych oraz członek wielu projektów (m.in. NCBiR) zdobywał doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi.

Jest promotorem ponad 150 licencjatów i promotorem ponad 170 prac podyplomowych. Prowadził wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, na studiach podyplomowych oraz na studiach MBA (kierownik modułu Marketing i Zarządzanie Sprzedażą w programie Executive MBA oraz Marketing Management and Strategy w programie MBA Atlanta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu).

Doświadczenie międzynarodowe zdobył podczas licznych staży w zagranicznych ośrodkach akademickich w ramach programów Erasmus (m.in. we Francji, Belgii, Włoszech i Niemczech). Jako Visiting Professor odbył staże i prowadził zajęcia m.in w Meiji University (Tokio, Japonia), ESCP (Berlin, Niemcy), ELTE (Budapeszt, Węgry) oraz SRH Hochschule (Heidelberg, Niemcy).

Marek Zieliński swoją karierę naukową z sukcesem łączy z prowadzeniem biznesu. Od ponad 20 lat świadczy usługi doradcze, szkoleniowe oraz prowadzi projekty badawcze dla firm działających na rynku B2B. Zarządzał programami szkoleniowymi oraz konsultingowymi.

W wolnym czasie interesuje się backpackingiem, jogą, BJJ, nurkowaniem, jazzem, koszykówką i literaturą SF.

Postęp i rozwój rodzi się właśnie z ciekawości

dr hab. Marek Zieliński, prof. CDV, Rektor

Myślę, że ciekawość idzie w parze z nauką. Sztuka nauczania jest sztuką rozbudzania ciekawości, a ta gwarantuje ciągły rozwój. Gwarantuje to, że odkrywamy coś nowego, zdobywamy wiedzę. Przez to ulepszamy życie dokoła nas – dla siebie i społeczeństwa. Z drugiej strony ciekawość prowadzi też do otwartości, do tolerancji na to, co nowe, nieznane, obce. Dlatego wpisanie ciekawości w wartości uczelni, uczynienie jej motorem napędzającym nauczanie i zdobywanie wiedzy, postrzegam za bardzo wartościowe. Postęp i rozwój rodzi się właśnie z ciekawości.