Konferencja Pokazać – Przekazać 2022 | Collegium Da Vinci Poznań

Konferencja Pokazać – Przekazać 2022

Raport "Przyszłość edukacji" CDV tematem panelu konferencji Centrum Nauki Kopernik!

Inni to także my. Różnorodność jako potencjał społeczny i wyzwanie dla edukacji – pod tym hasłem 26 i 27 sierpnia odbędzie się konferencja Pokazać – Przekazać 2022 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

40 ekspertów, wykład otwarcia i sesje dialogowe, 12 warsztatów, 5 paneli dyskusyjnych, 22 godziny szkoleniowe. Dwa dni, by przedstawiciele różnych środowisk wspólnie spróbowali odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania dotyczące edukacji włączającej.

Zamykający konferencję panel Przewrót w edukacji – scenariusze przyszłości zainspirowany został raportem Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046 stworzonym razem z infuture.institute z okazji 25-lecia Collegium Da Vinci.

Gościem panelu będzie Judyta Kotarba, kierownik Zespołu ds. realizacji kształcenia w Collegium Da Vinci, Paweł Małysz – student Szkoły Głównej Handlowej oraz Zofia Dzik z Instytut Humanites.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli, edukatorów, pedagogów specjalnych, trenerów, asystentów kulturowych i językowych, dyrektorów placówek oświatowych, domów kultury, muzeów, naukowców oraz przedstawicieli trzeciego sektora i organizacji międzynarodowych.

Będą dyskutować o tym, jak gwałtownie rosnąca różnorodność kulturowa, językowa i społeczno-ekonomiczna wpływa na zmianę działań edukacyjnych w kierunku praktyk włączających wszystkie, bez wyjątku, osoby uczące się.

Konferencja Pokazać – Przekazać 2022 ma szczególne znaczenie. Przede wszystkim ze względu na aktualną sytuację geopolityczną związaną z wojną w Ukrainie, ale też potężne ruchy migracyjne oraz ze względu na długotrwałe doświadczenie nauki hybrydowej w czasie pandemii Covid-19. Te trzy zjawiska leżą u podstaw utraty spójności społecznej, która prowadzić może do rozwarstwienia społecznego, a w rezultacie do wykluczenia osób uczących się ze środowisk defaworyzowanych.

Poznaj ekspertkę Collegium Da Vinci

Judyta Kotarba

Pedagog, politolog, kierownik Zespołu ds. realizacji kształcenia w Collegium Da Vinci. Akredytowany praktyk tutoringu, wykładowca akademicki, trener umiejętności miękkich i kreatywności. Współtwórczyni programu tutoringowego realizowanego w Collegium Da Vinci. Współautorka kursów e-learningowych o tematyce związanej z kreatywności, krytycznym myśleniem oraz przedsiębiorczością.

Naukowe zainteresowania skupia w obszarze rozwoju kompetencji w kontekście różnicy pokoleń, przyszłości edukacji i odejściu od modelu transmisyjnego, trendów – kompetencje przyszłości, edukacja dorosłych.

Raport Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046 to miesiące analiz, tygodnie badań, setki godzin rozmów i dyskusji, tysiące refleksji uczniów, wykładowców, managerów i specjalistów.

Zebrane i opracowane, znalazły swoje miejsce na niemal stu pięćdziesięciu stronach raportu o edukacji przyszłości. Razem z badaczami z infuture.institute przyglądamy się status quo edukacji trzeciej dekady XXI wieku i scenariuszom przyszłości. Czy wszystkie mają szczęśliwe zakończenie?

Raport pobrać można za darmo ze strony raport.cdv.pl.

Wszyscy zainteresowani udziałem w konferencji powinni się zarejestrować i przesłać wypełniony formularz do 17 sierpnia.

Opłata konferencyjna wynosi 246 zł brutto (w tym 23% VAT) i pokrywa uczestnictwo w konferencji oraz catering.