Komunikat Rektora z dnia 24.03.2020 r., godz. 12.00 – Collegium Da Vinci Poznań

Komunikat Rektora z dnia 24.03.2020 r., godz. 12.00

Dotyczący zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w Collegium Da Vinci.

KOMUNIKAT REKTORA Z DNIA 24 MARCA, GODZ. 12:00

Mając na uwadze aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 przekazuję Państwu pakiet informacji i decyzji.

W związku z rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wejdzie w życie 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia zawieszam kształcenie na studiach dyplomowych, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelni.  Treść rozporządzenia można znaleźć pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/511

Mając na uwadze zapisy rozporządzenia zajęcia na studiach dyplomowych i podyplomowych będą odbywały się w trybie online od 28 marca i będą prowadzone do odwołania.

Celem zajęć online jest zrealizowanie materiału z programu studiów, w trakcie obowiązującej przerwy, zgodnie z planem zajęć, a następnie powrót do zajęć i kontynuacja zrealizowanego materiału już na uczelni, bez konieczności przedłużania roku akademickiego.

Zajęcia powinny odbywać się zgodnie z planem zajęć dla poszczególnych grup. Uwaga! Będą wprowadzone w nim pewne modyfikacje, ponieważ nie wszystkie zajęcia mogą odbywać się w formule zdalnej.

Studentów i słuchaczy proszę o sprawdzanie na bieżąco informacji od prowadzących zajęcia oraz planu w WU. W ramach kursów e-elearningowych zajęcia będą odbywać się w dwóch formach:

  • udostępnianie przez wykładowców prezentacji, filmów, plików pdf z zadaniami, tutoriali i wszystkich innych materiałów w formie pasywnej przez platformę Moodle – http://e-learning.cdv.pl/
  • zajęcia w kontakcie z wykładowcą (warsztaty, konwersatoria, wykłady, tutoringi) na Hangout / Meet lub YouTube Live,

Do czasu rozpoczęcia zajęć online studenci i słuchacze mogą na bieżąco kontaktować się drogą mailową ze swoimi promotorami, tutorami i wykładowcami oraz korzystać z materiałów dydaktycznych udostępnionych wcześniej.

Przypominany, że rekrutacja na studia prowadzona jest w trybie online.

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Wiele jednak zależy od nas!

  • Unikajmy skupisk ludzkich.
  • Myjmy często ręce, nie dotykajmy bez potrzeby twarzy.
  • Zwracajmy uwagę innym na właściwe zachowania!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Collegium Da Vinci przypominam zasady postępowania:

  1. https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-po-posiedzeniu-zespolu-do-spraw-koordynacji-dzialan-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zagrozeniem-wystapienia-covid-19
  2. https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem

Zalecam ograniczenie kontaktu z innymi osobami, szczególnie tymi będącymi w grupach podwyższonego ryzyka oraz pozostanie w domu. W przypadku gdy zaobserwowali Państwo u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie proszę powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.pl

Pozdrawiam

Dr inż. Krzysztof Nowakowski

Rektor Collegium Da Vinci

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.