Komunikat Rektora z dnia 10.03.2020 r., godz. 16.00 [aktualizacja z dnia 11.03.2020] – Collegium Da Vinci Poznań

Komunikat Rektora z dnia 10.03.2020 r., godz. 16.00 [aktualizacja z dnia 11.03.2020]

Dotyczący zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w Collegium Da Vinci.

Komunikat Rektora z dnia 10.03.2020 r., godz. 16.00 [aktualizacja z dnia 11.03.2020]

Mając na uwadze aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz przypadkami objęcia przez służby kwarantanną domową członków naszej społeczności akademickiej przekazuję Państwu pakiet informacji i decyzji.

Z dniem 11.03.2020 zawieszam prowadzenie zajęć dydaktycznych w Collegium Da Vinci na wszystkich kierunkach, trybach, poziomach i stopniach do dnia 25.03.2020. Dotyczy to również Akademii Trzeciego Wieku. Jednocześnie informuję, że ww. okresie uczelnia będzie zamknięta. Sposób i terminy realizacji i zaliczenia efektów uczenia się, które miały zostać zrealizowane w trakcie tych zajęć, wskazany zostanie w odrębnym zarządzeniu rektora.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Collegium Da Vinci przypominam zasady postępowania:

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-po-posiedzeniu-zespolu-do-spraw-koordynacji-dzialan-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zagrozeniem-wystapienia-covid-19

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem

W przypadku gdy zaobserwowali Państwo u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie proszę powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Apeluję również o zachowanie spokoju i nie uleganie panice.

O przebiegu sytuacji będziemy informować Państwa w kolejnych komunikatach.

Bearing in mind the current situation related to the spread of SARS-Cov-2 coronavirus and cases of home quarantine being taken by members of our academic community, I am providing you with a package of information and decisions.

On 11/03/2020, I suspend classes and lectures at Collegium Da Vinci for all courses, both full-time and extramural, for a period of 14 days, i.e. until 24/03/2020. This also applies to the Third Age Academy. At the same time I would like to inform you that our university will be closed for that period of time. The manner and deadlines for implementing and crediting learning outcomes that were planned during this period will be indicated in a separate ordinance of the Rector.

In the interest of the health and safety of students and employees of Collegium Da Vinci, I remind you of the rules of conduct:

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-po-posiedzeniu-zespolu-do-spraw-koordynacji-dzialan-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zagrozeniem-wystapienia-covid-19

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem

If you have noticed symptoms such as fever, cough, shortness of breath and breathing problems:

  • immediately inform the epidemiological station by phone
  • or report directly to the infectious diseases ward, where a further medical procedure will be determined.

I also urge you to remain calm and not give in to panic.

We will inform you about the situation in subsequent announcements.

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.