CDV-way – Collegium Da Vinci Poznań

CDV-way

Sposób Collegium Da Vinci na nowy model kształcenia zdalnego

W ramach projektowania nowego modelu kształcenia powstały dwa bezpłatne podręczniki, które wskazują drogę do zaprojektowania skutecznego e-learningu zgodnie z ideą “Stwarzamy przestrzeń do sprawczości”. Podręczniki te są inspiracją dla każdej osoby, która chciałaby rozpocząć swoją przygodę z kształceniem zdalnym

Prace nad modelem e-learningowym

Jeszcze przed wdrożeniem kształcenia w formie zdalnej spowodowanym pandemią, grupa ekspertów Collegium Da Vinci oraz praktyków z branży nauczania on-line rozpoczęła prace nad zaprojektowaniem i wdrożeniem nowego modelu kształcenia e-learningowego. Zespół powołany specjalnie do tego celu rozpoczął swoje prace warsztatowe, które były realizowane zgodnie z zasadami Service Design. Efektem prac są dwa podręczniki:

 • CDV-way#1 pod redakcją Marka Banaszaka oraz Łukasza Fojutowskiego (pobierz)
 • CDV-way#2 autorstwa Marka Banaszaka, Dagmary Moskwy oraz Łukasza Fojutowskiego (pobierz).

Zbudowanie zespołu ekspertów nie było prostym wyzwaniem. Założenie było takie, że znajdą się w nim osoby z kompetencjami odpowiadającymi poszczególnym aspektom związanym z e-learningiem, które wspólnie, łącząc swoją wiedzę, doświadczenie i znajomość tematyki stworzą wytyczne do nowego modelu kształcenia – kształcenia przyszłości z wykorzystaniem metod, technik i narzędzi on-line. Dlatego też w zespole znaleźli swoje miejsce eksperci od zarządzania procesem nauczania/uczenia się, specjaliści metodyczni, wykładowcy posiadający wcześniejsze doświadczenia z wdrażaniem i realizacją e-learningu, eksperci ds. badań i analiz, osoby z doświadczeniem w stosowaniu metod gamifikacji, posiadający kompetencje technologiczne związane z funkcjonowaniem platform i narzędzi, projektujący i realizujący kursy akademickie i korporacyjne, liderzy pracy zespołowej, a także osoby, które są sceptykami tej formy kształcenia (w myśl zasady – jeśli sceptyk przekona się do Twojego rozwiązania oznacza to, że jest ono dobre).

Prace warsztatowe zespołu rozpoczęły się od wyznaczenia „Why” projektu, czyli tego “Dlaczego chcemy opracować model?”. Po burzliwych dyskusjach, analizie wcześniejszych doświadczeń, zebraniu wiedzy eksperckiej ustalono jednogłośnie, że “Why” projektu będzie brzmiało: “Stwarzamy przestrzeń do sprawczości”. W skrócie wyjaśniając – zespół chciał stworzyć wytyczne do modelu, który nie będzie niczego narzucał – wykładowcy/prowadzącemu kurs oraz studentowi/uczestnikowi. Model ten od samego początku miał zakładać współpracę między podmiotami edukacji, partnerskie relacje oraz możliwość elastycznego dostosowania procesu uczenia się do potrzeb wykładowców oraz studentów. Platforma e-learningowa nie miała bowiem być wirtualną przestrzenią do zamieszczania materiałów (wideo, audio, tekstowych graficznych), a swego rodzaju serwisem społecznościowym, narzędziem do wspólnej pracy i przestrzenią do wyrażania swoich poglądów, idei oraz rozwoju kompetencji dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod, technik, narzędzi dydaktycznych z wykorzystaniem nowych technologii.

W ramach prac projektowych przeprowadzono szereg badań: badań jakościowych oraz ilościowych związanych z dotychczasowymi doświadczeniami wykładowców i studentów ze zdalną formą kształcenia oraz badań jakościowych, którymi objęto studentów, kandydatów, absolwentów, pracodawców, słuchaczy studiów podyplomowych… czyli wszystkich, których obejmuje proces uczenia się.

Na podstawie wyników tych badań przeprowadzono w zespole szereg analiz, prognoz, stworzono persony, mapy empatii, mocne i słabe strony szkoleń w formie zdalnej, modele preferowanych form zajęć, aktywności itd. Na podstawie tych analiz rozpoczęto prace projektowe, których efektem są dwa podręczniki: pierwszy, który jest typowym “manualem” obrazującym w jaki sposób tworzyć kursy i zajęcia on-line (z aspektami rozwiązań technologicznych) oraz drugi – metodyczny, który standaryzuje pod kątem procesu nauczania/uczenia się proces przygotowania i realizacji tej formy kształcenia.

Efekt prac – dwa podręczniki

Efektem rocznych prac warsztatowych, dziesiątek godzin przeznaczonych na badania, setek godzin pracy zespołowej oraz indywidualnej są dwa podręczniki. Koordynacją prac tak zróżnicowanego pod kątem kompetencji i stylu pracy zespołu zajął się Marek Banaszak (Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci) oraz Łukasz Fojutowski (Prorektor Collegium Da Vinci). Efekt to bezpłatnie dystrybuowane podręczniki, które mogą stać się inspiracją do dalszych działań:

 • CDV-way#1 Sposób na ciekawy kurs e-learningowy. Przewodnik dla Trenera (pobierz)
 • CDV-way#2 Sposób na ciekawy kurs e-learningowy. Poradnik metodyczny dla Trenera (pobierz)

Po przeczytaniu CDV-way#1 czytelnik będzie wiedział:

 • dlaczego chce tworzyć kursy e-learningowe?
 • czy posiada kompetencje do tworzenia kursów e-learningowych?
 • jak stworzyć LEarner Personę oraz Buyer Personę?
 • jak wykorzystać wyniki badań do projektowania kursu?
 • jak tworzyć kurs z uczestnikami?
 • jak walidować pomysły na kurs?
 • jak projektować kurs e-learningowy?
 • jak produkować kurs e-learningowy?
 • jak sprzedać kurs e-learningowy?
 • czym jest “sekretny sos CDV” w kursach e-learningowych?

Po przeczytaniu CDV-way#2 czytelnik będzie wiedział:

 • jak konstruować temat zajęć w kursie e-learningowym?
 • jak konstruować i przedstawiać cele zajęć w formie e-learningowej?
 • jak określić kryteria oceny?
 • jak dobrać i przedstawić treści?
 • jak wykorzystać metody aktywizujące w formule on-line?
 • jak oceniać pracę zdalną?
 • jak ewaluować pracę zdalną?
 • jak konstruować informację zwrotną?
 • jakie metody można zastosować w kursach e-learningowych?
 • jakie narzędzia można zastosować w kursach e-learningowych?

Co dalej?

Kolejny etap działań w zakresie stworzenia i wdrożenia modelu kształcenia zdalnego jest właśnie w fazie realizacji. Poszerzono zespół pracujący wcześniej nad koncepcją i podręcznikami. W ramach prac tworzony jest nowy model w korelacji z konkretnymi rozwiązaniami metodycznymi, technologicznymi oraz komunikacyjnymi. Efektem tego będzie… coś, czego jeszcze w Polsce nie ma… Produkt edukacyjny spełniający wszelkie standardy, wykorzystujący innowacyjne rozwiązania metodyczne oraz technologiczne, angażujący wszystkich uczestników procesu nauczania/uczenia się.
Szczegóły już niebawem.

Eksperci biorący udział w projekcie

W zespole projektowym czynny udział wzięli:

 • Marek Banaszak – pedagog i metodyk, lider zespołu tworzącego podręczniki CDV-way, Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci,
 • dr Łukasz Fojutowski – ekonomista, zarządzający procesem nauczania, lider zespołu tworzącego podręczniki CDV-way, Prorektor Collegium Da Vinci,
 • Michał Grycz – informatyk, administrujący platformami e-learningowymi, tworzący i realizujący kursy on-line,
 • dr Karolina Janiszewska – ekspert Design Thinking, wykładowca akademicki i szkoleniowiec,
 • Jarosław Kowalczyk – specjalista ds. gier i gamifikacji w edukacji, wykładowca akademicki,
 • Dominik Kurzawski – informatyk, specjalista ds. pracy zespołowej, wykładowca akademicki,
 • dr Dagmara Moskwa – wykładowca akademicki, sceptyk e-learningu (który przekonał się o skuteczności i efektywności kształcenia zdalnego w czasie warsztatów),
 • Bartek Rycharski – twórca i realizator komercyjnych kursów on-line,
 • Marta Szmyt – specjalistka ds. badań jakościowych, absolwentka CDV, koordynator projektu Erasmus+,
 • dr Tomasz Tyksiński – informatyk, dydaktyk, wykładowca akademicki,
 • dr Katarzyna Walkowiak-Markiewicz – ekspert ds. badań jakościowych, wykładowca akademicki i szkoleniowiec.

*Szczegółowe bio oraz kontakt do członków projektu znajduje się na końcu podręcznika CDV-way#1.

Fotorelacja z prac zespołu

1
2
3
4
5
6
7
8

Podręcznik został przygotowany w ramach realizacji projektu pt.: „Zwiększenie potencjału edukacyjnego Collegium Da Vinci szansą na rozwój społeczno-gospodarczy regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pobierz podręczniki

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.