Wykładowcy CDV z nagrodami na Xenium 2021 – Collegium Da Vinci Poznań

Wykładowcy CDV z nagrodami na Xenium 2021

Wykładowcy informatyki nagrodzeni zostali na katowickim demoparty!

Wykładowcy na kierunku informatyka w Collegium Da Vinci – Bartosz Rakowski i Łukasz Szałankiewicz – nagrodzeni zostali na wydarzeniu Xenium 2021. To multiplatformowe demoparty organizowane przez polską demoscenę, czyli impreza celebrująca demoscenową społeczność i twórczość na wszystkich platformach sprzętowych.

Demoscena

Nieformalna grupa osób tworzących z użyciem komputerów. Rezultatami działania demosceny są grafika, muzyka oraz programy (dema/intra) — nieinteraktywne prezentacje grafiki (najczęściej trójwymiarowej) liczonej w czasie rzeczywistym.

Produkcje demosceny są rozpowszechniane za darmo i bez ograniczeń licencyjnych.

Demoparty

Zlot/spotkanie osób związanych z demosceną oraz wszystkich chcących zapoznać się z tematem, podczas którego przeprowadzane są competitions — konkursy na najlepsze produkcje w różnych kategoriach. Party organizowane są w Polsce od 27 lat.

“Polska demoscena jest najprawdopodobniej pierwsza kulturą cyfrową w kraju. Artyści i artystki demosceny tworzą swoje prace na najróżniejszych platformach sprzętowych. Tworzą społeczność o specyficznym języku i zwyczajach. Spotykają się na imprezach zwanych demoparties, wystawiają swoje prace w konkursach zwanych kompotami, łączą się w zespoły zwane grupami. Grupy współzawodniczą w najważniejszej demoscenowej kategorii konkursowej na najlepszą produkcję, tzw. demo. ”
Łukasz Szałankiewicz za: KRONIKA POLSKIEJ DEMOSCENY
Wykładowca

Na ostatnim demoparty, czyli Xenium 2021, które odbyło się w dniach 27-29 sierpnia w Katowicach nasi wykładowcy zajęli ze swoimi projektami w kategorii PC demo odpowiednio:

Gratulujemy!

“Demoscena to dla mnie idealne środowisko do twórczości, na którą trudno byłoby znaleźć miejsce w innym otoczeniu. Demoscena jest zdecentralizowana, nieformalna i w pełni wolna, co pozwala na swobodną kreację której sędziami są sami twórcy i to oni ustalają tu zasady w ramach niespisanych tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To taka sztuka dla sztuki, gdzie nie liczy się nagroda a sam proces tworzenia w ramach narzuconych ograniczeń, przy okazji przekraczając ustalone wcześniej granice - mówimy tu o wyzwaniach zarówno technologicznych jak i artystycznych. Ze względu na swój całkowicie niekomercyjny charakter oraz historyczne dziedzictwo (w tym powiązania z tzw. crackerami) gromadzi dokoła siebie wyjątkową społeczność, co też implikuje całkiem inne znaczenie konkurencji samej w sobie. Demoscena to również żywy świadek historii komputeryzacji, od samych jej początków wspomagając realnie rozwój algorytmów, kompresji ale i - o czym mało kto wie - współtworząc panujące trendy. To bardzo niszowa i niewdzięczna medialnie forma kreatywnej twórczości, gdzie satysfakcję czerpiemy z ciągłego wyścigu z podobnymi do nas pasjonatami, a każdy sukces przychodzi tu z trudem, ale i szybko odchodzi, co wymaga ogromne samozaparcia oraz bezustannej pracy nad własnymi umiejętnościami (często zupełnie zbędnymi w świecie komercyjnym)… Może też dlatego jestem w tym świecie aktywny nieprzerwanie już od lat 90.”
Bartosz Rakowski
Wykładowca